Esteettömyysohjeen tarkoituksena on auttaa opiskelijoita, opettajia ja muuta henkilökuntaa yhdessä löytämään ratkaisuja yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän opiskelun esteiden poistamiseksi. Monet toimintatavat, joilla poistetaan erityisryhmien opiskelun esteitä edistävät samalla kaikkien opiskelijoiden oppimista. Ohjetta sovelletaan kaikkeen Saimaan ammattikorkeakoulun järjestämään koulutukseen ja opetukseen. Lue lisää Saimaan ammattikorkeakoulun menettelyohjeista opiskelun edistämiseksi.

Pin It