Tältä sivulta löydät tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta, opiskelijaksi ilmoittautumisesta sekä opintojen aloittamisajankohdasta.

Lue lisää...

Opiskeluoikeus on läsnäolevilla opiskelijoilla. Vain läsnäolevalla opiskelijalla on oikeus osallistua ammattikorkeakoulun opetukseen ja kuulusteluihin ja saada suoritusmerkintöjä opintorekisteriin.

Lue lisää...

Yritysten ja yhteisöjen kieli- ja viestintätaitotarpeet ovat perustana kieltenopiskelulle Saimaan ammattikorkeakoulussa.

Lue lisää...

Tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintojaksoja, jotka opiskelija voi valita myös muualta kuin omasta koulutusalataan.

Lue lisää...

Yrittäjyyspolku on opiskelijoiden väylä yrittäjyyteen. Opinnoista voit saada innostusta kytevään kipinään, sytykkeitä sen kehittämiseen ja varmistusta idean jalostumiseen.

Lue lisää...

Verkko-opetus voidaan jakaa ohjattuun verkko-opetukseen, itseopiskeluun verkossa sekä monimuoto-opetukseen, jossa yhdistellään lähiopetusta ja verkko-opetusta.

Lue lisää...

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat seurata opintorekisteriin tallennettuja henkilö- ja osoitetietojaan sekä opintojakson suoritustietojaan WinhaWillen kautta.

Lue lisää...

Siirry SoleOPSiin

SoleOPS on Saimaan ammattikorkeakoulun opetuksen- ja työajansuunnittelujärjestelmä.

Opiskelijalle järjestelmä tarjoaa helpon tavan päästä käsiksi koko ammattikorkeakoulun opetustarjontaan ja omaa opiskelua koskevaan tietoon opetussuunnitelmista, yksittäisiin opintojaksoihin sekä toteutussuunnitelmiin saakka.

SoleOPS:ssa voit laatia henkilökohtaisen opintosuunnitelman (eHOPS) ja ilmoittautua uusinta- ja korotustentteihin.

SoleOPSista löytyy saapumisryhmien opetussuunnitelmat, tarkemmat vuosisuunnitelmat sekä toteutussuunnitelmat opintojaksokuvauksineen.

Ohjelmalla on mahdollista myös hakea erilaisilla hakuehdoilla (ryhmä, opettaja, vuosi, opintojakson nimi…) opintojaksojen toteutussuunnitelmia.

SoleOPSin käyttöohje

Uusintatenttiohje

AHOT - sähköisen asioinnin ohje

Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävänharjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Lue lisää...

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskeluilmapiiriin kansainvälisen vivahteen tuovat ulkomaiset opettajat ja vaihto-opiskelijat useista eri maista. Jo kotimaassa voit näin harjoittaa käytännön kielitaitoasi, perehtyä erilaisiin kulttuureihin ja solmia ystävyyssuhteita ympäri maailmaa.

Lue lisää...

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Lue lisää...