Harjoittelu on osa ammattikorkeakouluopintoja. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun tavoitteena on perehdyttää opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Yksi yhtäjaksoinen harjoitteluviikko vastaa 1,5 opintopistettä.

Tutkintoon vaadittava harjoittelu on ohjattua harjoittelua, jonka sisältö ja määrä vaihtelevat koulutusaloittain. Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana harjoittelujaksoilla ja muina koulutusalan mahdollisesti määritteleminä ajankohtina, esimerkiksi lomien aikana. Harjoittelu voidaan suorittaa joko kotimaassa tai ulkomailla.

Tarkemmat koulutusalakohtaiset ohjeet harjoitteluun annetaan opiskelijoille opintojen aikana.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu

Sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoa edistävä harjoittelu on olennainen osa alan koulutusta ja ammattiin kasvua. Harjoittelun pituudet vaihtelevat aloittain, mutta harjoittelu on aina ohjattua, tavoitteellista ja arvioitavaa.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu etenee vaiheittain opetussuunnitelmien mukaisesti seuraavasti: orientoiva, ammatillinen ja syventävä harjoittelu. Harjoittelupaikat varataan pääasiallisesti Jobiili-harjoittelupaikkavarausohjelman kautta. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijana voit suorittaa osan harjoittelusta myös ulkomailla.

Tarkat harjoitteluohjeet löydät Moodlesta.

Tekniikan koulutusalan harjoitteluohjeet

  • Harjoitteluohje (PDF)
  • Raportointiohje (PDF)
  • Harjoittelusuunnitelma (DOC, PDF)
  • Harjoittelupäiväkirja (DOC, PDF)
  • Harjoittelusopimus (DOC, PDF)

Liiketalouden koulutusalan harjoitteluohjeet

Liiketalouden harjoitteluohjeet löytyvät Moodlesta, Liiketalouden ilmoitustaululta.

Pin It