Esteettömyys on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokaisella opiskelijalla on tasavertaiset mahdollisuudet opiskella ja saada tarvitsemansa palvelut. Monissa asioissa tasavertaisuus tarkoittaa samanlaisuutta, mutta erityisesti oppimisvaikeuksia, vammoja tai sairauksia omaavien opiskelijoiden kohdalla tasavertaisuus on pikemminkin sitä, että heidän opiskelua vaikeuttava tilansa huomioidaan oppimis- ja arviointitilanteiden järjestämisessä. Tasavertaisuus ei tarkoita osaamistavoitteista joustamista, sillä muuten kaikki opiskelijat eivät saavuta koulutuksen edellyttämää osaamistasoa. Esteettömyyden toteutumisesta on kerrottu Saimaan ammattikorkeakoulun menettelyohjeissa esteettömän opiskelun edistämiseksi.

Pin It