Eettinen opiskelu

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoilta odotetaan eettistä ja vastuullista toimintaa.  Eettistä toimintaa on käyttää tietoa oikein, toimia sääntöjen mukaan ja olla rehellinen ja reilu. Opiskeluvilpillä tarkoitetaan epärehellistä tekoa tai keinoa opintosuorituksen arvostelijan erehdyttämiseksi.  

Opiskeluvilpin toteamisprosessia ja seuraamuksia on kuvattu tarkemmin Saimaan ammattikorkeakoulun menettelyohjeissa opiskelun vilppitapauksissa.

Pin It