Osaamistasi arvioidaan sillä perusteella, miten olet saavuttanut oppimiselle ja osaamiselle asetetut tavoitteet. Osaamisen arviointi antaa tietoa saavutetusta osaamisesta erityisesti sinulle, mutta myös työelämälle.

Opintojen osaamistavoitteiden saavuttaminen arvioidaan mm. suullisten ja kirjallisten tenttien, harjoitustöiden, toiminnallisten näyttöjen, työelämävalmiuksien, portfolion tai muiden ennalta ilmoitettujen arviointitapojen perusteella. Osaamisen arviointi on kehittävää ja näyttöön perustuvaa.

Hyväksytyistä opinnoista annetaan arvosana kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3), tyydyttävä (2) tai välttävä (1). Hylätyistä opintojaksoista annetaan arvosana hylätty (0). Opintojakso voidaan arvioida myös asteikolla hyväksytty/hylätty. Opinnäytetöiden arvioinnissa sovelletaan samaa asteikkoa kuin muissakin opinnoissa.

Arvosanan korottaminen
Hyväksyttyä arvosanaa voit korottaa yhden kerran vuoden kuluessa siitä päivämäärästä, jolloin arvosana on kirjattu opintorekisteriin. Hyväksytyn arvosanan korotusoikeus on vain koko opintojakson osalta ja korotusyritys koskee vain opintojakson mahdollista tenttiä tai sitä vastaavaa suoritusta. Hyväksytysti suoritetutun opintojakson toteutukselle et voi ilmoittautua uudelleen. Tutkinnon suorittamisen tai opiskeluoikeuden päättymisen jälkeen sinulla ei ole mahdollista korottaa arvosanoja.

Opinnäytetyön hyväksyttyä arvosanaa et voi korottaa.

Hylätyn tentin osalta noudatetaan samaa aikataulua siten, että myös mahdollinen arvosanan korotus sisältyy em. vuoden aikajaksoon. Sinulla on oikeus uusia hylätyn opintojakson suoritus tenttijärjestyksen mukaisesti vähintään kaksi kertaa.

Tarkemmat tiedot opintojen arvioinnista voit katsoa opintojaksototeutuksista.

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu
Sinulla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta opinto­suoritukseesi ja voit tarvittaessa tutustua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tallennettuun opintosuoritukseesi.

Jos olet tyytymätön opintosuorituksesi arviointiin, voit pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin olet saanut tietoosi arvioinnin tulokset.

Ammattikorkeakoulussa on tutkintolautakunta, jonka tehtävänä on opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. Jos olet tyytymätön opettajan oikaisupyyntöösi tekemään päätökseen, voi hakea opettajan päätökseen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon opettajan päätöksestä.

Oikaisupyyntö osoitetaan tutkintolautakunnalle ja se lähetetään LAB- ammattikorkeakoulun kirjaamoon sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Tutkintolautakunnan oikaisupyyntöasioissa voit ottaa yhteyttä opiskelijapalveluiden päällikköön Minna Rantaan, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Pin It