Useista eri maista saapuvat ulkomaiset opettajat ja vaihto-opiskelijat tuovat Saimaan ammattikorkeakoulun opiskeluilmapiiriin kansainvälisen vivahteen. Näin opiskelijat voivat harjoittaa käytännön kielitaitoaan, perehtyä erilaisiin kulttuureihin ja solmia ystävyyssuhteita ympäri maailmaa jo kotimaassa.

Vaihto-ohjelmat ja yhteistyösopimukset tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista tai harjoittelusta ulkomailla. Saimaan ammattikorkeakoulu osallistuu kansainvälisiin opiskelijavaihto-ohjelmiin (Erasmus, FIRST, Nordplus), joiden lisäksi ammattikorkeakoululla on kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia useiden kymmenien oppilaitosten kanssa eri puolilla maailmaa.

Opiskelu ulkomailla

Ammattikorkeakoululla on kattava partneriverkosto ympäri maailmaa. Ajantasainen listaus partnerikouluista löytyy Valtteri-sivustolta, johon käyttäjätunnuksen ja salasanan löytyvät Moodlen Go Abroad –kurssilta. Opiskelija voi hankkia ulkomaisen opiskelupaikan myös itse korkeakoulun partneriverkoston ulkopuolelta.

Go Abroad –kurssilta löytyy lisäksi kattavasti tietoa vaihto-opintoihin liittyvistä eri osa-alueista ja se toimii kv-palveluiden tiedotuskanavana. Lisätietoa vaihto-opiskelusta saa tietoa myös oman alan kv-koordinaattorilta sekä ammattikorkeakoulun kv-palveluista.

Ulkomainen opiskelujakso suunnitellaan opintojen alkuvaiheessa. Vaihto-opintoihin järjestetään avoin haku kaksi kertaa vuodessa ja valinnat tehdään vaihtoa edeltävän lukuvuoden aikana. Vaihto-opiskelijoilta edellytetään vähintään yhden vuoden amk-opintoja, hyvää opintomenestystä ja riittävää kielitaitoa. Vieraskieliset opinnot kotimaassa sekä ulkomaisten opiskelijoiden tutorointi ovat eduksi valintatilanteessa.

Ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot ja harjoittelu sisällytetään osaksi suomalaista ammattikorkeakoulututkintoa. Tämän vuoksi ulkomaanjakson etukäteissuunnittelu tulee tehdä mahdollisimman yksityiskohtaisesti yhdessä vastuuopettajan kanssa. Ulkomaanopiskelun kesto on 1 - 2 lukukautta.

Harjoittelu ulkomailla

Tutkintoon sisältyvät harjoittelut voidaan suorittaa myös ulkomailla. Ulkomaan harjoitteluun liittyvissä asioissa opiskelija saa tukea ammattikorkeakoulun kv-palveluista sekä oman alan kv-koordinaattorilta. Lisäksi Moodlen Go Abroad –sivustolta löytyy muun muassa ohjeistuksia aiheesta sekä listaus kv-palveluille ilmoitetuista ulkomaan harjoittelupaikoista.

Ulkomaanjaksojen rahoitus

Opiskelijat saavat ulkomailla ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvaa opiskelua ja harjoittelua varten opintotukea sekä mahdollisesti muuta tukea, esim. oppilaitoksen tukea, Erasmus-, Nordplus- tai FIRST- apurahaa. Lisäksi opiskelijaa kannustetaan hakemaan apurahoja yksityisiltä säätiöiltä. Jokaisen ulkomaille lähtöä suunnittelevan opiskelijan on kuitenkin varauduttava myös itse rahoittamaan ulkomaanjaksoaan.

Kansainvälinen opiskelijakortti ISIC

Tietoa ISIC-kortin hakemisesta ja siihen liittyvistä etuuksista löydät osoitteesta KILROYN sivulta.

Kansainväliset palvelut:

Yliopistonkatu 36, 53850 LAPPEENRANTA
Kansainvälisten palveluiden sihteeri Maarit Astikainen, puh. 040 6671430
Kansainvälisten palvelujen assistentti Alexandra Karaseva, puh.040 529 7054
Venäjä-asioiden assistentti Jaana Toivola, puh. 0400 386087

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Pin It