Palautteen antaminen on opiskelijan oikeus. Opetuksen ja toiminnan laatua voidaan parantaa vain palautteen avulla. Opiskelijoilta kerätään palautetta erilaisten kyselyjen, keskustelujen ja opintojaksopalautteen kautta.

Kaikki saatu palaute käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä esimerkiksi opettajan työssä, koulutuksen sisällön ja toteutuksen tai koko ammattikorkeakoulun toiminnan kehittämisessä.

Opinnäytetyöpalaute

Palautteen nimi

Mitä palautetta kerää

Mistä löytyy

Palautteen käsittely

Opintojaksopalaute

Palaute opintojaksoista

Opintojaksopalaute

Opettaja ja koulutuspäällikkö

Kehityskeskustelut

Opintojen alkuvaiheessa tulokeskustelu, opintojen edetessä kehityskeskustelut tutoropettajan kanssa

Erillinen lomake

Tutoropettaja ja koulutuspäällikkö

Ryhmänvanhimmat

Keräävät opiskelijaryhmältä palautetta opintoihin liittyen

Ryhmänvanhin

Tapaamiset koulutuspäällikön kanssa

Kv-vaihdon palaute

Kansainvälisestä vaihdosta annettava palaute

Kv-vaihdon palaute

Ammattikorkeakoulun kv-ryhmä

Yleispalaute

Yleinen palaute opetuksesta ja toiminnasta

Kerran lukuvuodessa sähköpostitse

Koulutuspäälliköt, ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Palaute amk:n toiminnasta

Mitä tahansa palautetta amk:n toiminnasta

Yleinen palaute

Laatupäällikkö ja ne henkilöt, joita asia koskee

Valmistumisvaiheen AVOP-kysely

Valmistumisvaiheen valtakunnallinen palautekysely opinnoista

AVOP - valmistumisvaiheen palautekysely

Koulutuspäälliköt, johtoryhmä

Erityiskyselyt

Erilaisia ammattikorkeakoulun toimintaan liittyviä kyselyitä aina silloin tällöin

Lähetetään opiskelijoille sähköpostilla, moodlen kautta, internetsivuilla

Johtoryhmä, koulutuspäälliköt

Opiskelijakunta Saikon palautteet ja kyselyt

Opiskelijakunta SAIKO kerää opiskelijoilta palautetta

SAIKON kyselyt, johdon ja SAIKON säännölliset tapaamiset lukuvuosien aikana

Johtoryhmä

Opiskelijayhdistykset

Koulutusalakohtaiset

Koulutusalakohtaiset opiskelijayhdistykset keskustelevat ja antavat palautetta koulutuspäälliköille

Koulutuspäälliköt

Pin It