Opiskelijan on ilmoittauduttava tenttiin opetuksesta vastaavan vararehtorin määräämällä tavalla.

Jos opiskelija jättää saapumatta tenttiin ilman perusteltua syytä, hän saa tentistä hylätyn arvosanan.

Opintojakso voidaan suorittaa myös välikokein, mikäli tästä on ilmoitettu opintojaksokuvauksessa tai opintojakson alussa. Välikokeita ei voi uusia.

Välikokeissa tai tentissä hylätty opiskelija on oikeutettu osallistumaan uuteen tenttiin, kuitenkin enintään kahdesti. Kolmesti hylätyn opiskelijan on osallistuttava uudestaan opintojakson opetukseen voimassa olevan opetusohjelman mukaisesti tai opettajan määräämässä laajuudessa. Uusinta- ja korotustentteihin ilmoittaudutaan SoleOPSissa.

Tenttipäivät

Kirjalliset tentit ovat auditoriossa, poikkeuksena tekniikan ala luokassa 1303. Laitetentit ovat yliopiston puolella luokissa 1265, 1266, 1267 ja 1251.

Ohje uusintatenttiin ilmoittautumiseen

Uusintatenttiohje

Exam-tentit

Pin It