Kursseihin liittyvistä asioista tiedotetaan Moodlessa. Siellä tiedotetaan myös ammattikorkeakouluun liittyvistä yleisistä, tärkeistä asioista.

Koko koulua koskevista asioista tiedotetaan Saimaan amk:n internetsivuilla. Sieltä löytyvät tiedot esimerkiksi koululla järjestettävistä tapahtumista. Opiskelijalle – sivuston Ajankohtaista-osioon kootaan kaikki opiskelijoita koskeva ajankohtainen, yleinen tieto.

Ajankohtaisia asioita voi seurata myös kampusmonitoreista.

Intrassa tiedotetaan ammattikorkeakoulun sisäisistä asioista. Intra on suunnattu pääasiassa henkilökunnalle, mutta myös opiskelijat voivat seurata sitä. Opiskelijat pääsevät kirjautumaan intraan omilla tunnuksillaan.

Pin It