Opiskelija voi hakea tutkintotodistusta, kun kaikki opintojaksot on suoritettu hyväksytysti. Tutkintotodistusta on haettava vähintään kaksi viikkoa ennen suunniteltua valmistumispäivää. Alkuperäisen tutkintotodistuksen voi saada vain kerran. Kadonneen tai tuhoutuneen/turmeltuneen tutkintotodistuksen tilalle annetaan virallinen kopio arkistosta. Uutta tutkintotodistusta ei myöskään anneta, jos tutkinnon suorittanut on vaihtanut nimeään tai hänen henkilötunnuksensa on täydentynyt (ei vaihtunut).

Täytä sähköinen tutkintotodistushakemus tästä

Valmistumispäivät

Opiskelijoiden valmistumispäivä on pääsääntöisesti jokaisen kalenterikuukauden viimeinen perjantai.

Täältä löydät valmistumispäivät

Theseuksessa käyttökatko 22.2.-12.3.2019

Korkeakoulututkintotodistuksen liite eli Diploma Supplement

Diploma Supplement on EU:n, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti suunnittelema kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se annetaan jollakin Euroopassa laajasti puhutulla kielellä.

Kaikki Saimaan ammattikorkeakoulusta valmistuvat opiskelijat saavat erikseen pyytämättä ja maksutta tutkintotodistuksen liitteenä Diploma Supplementin, joka on englanninkielinen selvitys ammattikorkeakoulusta, tutkintotodistuksesta ja siinä tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplementin lisäksi valmistuva opiskelija saa englanninkielisen opintorekisteriotteen.

Lisätietoa:
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/diploma-supplement

Diploma Supplement

Transcript of records

Kysely valmistuville opiskelijoille

Vastaa kyselyyn, voit voittaa iPadin! Arvomme kyselyyn vastanneiden kesken 2 kpl Apple iPadeja / lukukausi.

Opiskelijapalautejärjestelmä, AVOP on ammattikorkeakoulujen ja opetusministeriön yhteinen ja yhtenäinen opiskelijapalautteen koontijärjestelmä.

Oheisesta linkistä https://avop.fi/fi pääset vastaamaan opiskelijoiden lähtökyselyyn. Vastaa kyselyyn ennen tutkintotodistushakemuksen lähettämistä. Vastaaminen vie aikaa vain noin 15-20 minuuttia.

Palautteeseen kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna 80% (AMK) tai 50% (YAMK) tutkintoon vaadituista opintopisteistä ennen kuin kyselyyn vastaaminen on mahdollista. Jos kyselyyn kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

AVOP -kyselyjärjestelmän avulla kootaan ajantasaista tietoa ammattikorkeakouluista valmistuvien opiskelijoiden työllistymisestä ja tietoa siitä miten koulutus ja harjoittelu ovat opiskelijoiden mielestä onnistuneet.

Opetusministeriö hyödyntävää opiskelijapalautetta koulutuksen arvioinnissa, ammattikorkeakoulujen ja koulutusalojen välisessä vertailussa ja koulutuksen suunnittelussa.

Ammattikorkeakoulut käyttävät saatua palautetta eri koulutusalojen ja tutkintojen koulutuksen ja harjoittelun kehittämisessä sekä vertailussa muiden ammattikorkeakoulujen opiskelijapalautteeseen.

Terveydenhuollon ammattioikeudet

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin (Terhikki) merkitään terveydenhuollon (ensihoitajat, jotka saavat myös sairaanhoitaja (AMK) –tutkinnon, fysioterapeutit, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat ja toimintaterapeutit) alalta valmistuneiden tutkintotiedot. Jokainen valmistuva opiskelija täyttää erillisen yksittäishakemuksen (pääset Valviran sivuille, kun täytät tutkintotodistushakemuksen kohtaa ”tutkintonimike”). Täytetty yksittäishakemus toimitetaan Saimaan ammattikorkeakoulun opintotoimistoon samaan aikaan tutkintotodistushakemuksen kanssa tai viimeistään viikkoa ennen valmistumispäivää. Oppilaitos vahvistaa opiskelijoiden tutkintotiedot rekisteröintiä varten yhteisvahvistuslomakkeella, joten opiskelijan ei tarvitse liittää yksittäishakemukseen mitään liitteitä. Rekisteröintimaksu on 40 € + toim.kulut. Valmistuvat terveydenhoitajat täyttävät kaksi erillistä yksittäishakemusta, koska heidät rekisteröidään sekä terveyden- että sairaanhoitajiksi. Terveydenhoitajat maksavat rekisteröintimaksun molemmista tutkinnoista. Valvira lähettää päätöksen sekä rekisteröintiä koskevan laskun valmistuneelle itselleen.

Pin It