Tutkintoon kuuluu vapaasti valittavia opintojaksoja, jotka opiskelija voi valita myös muualta kuin omasta koulutusalastaan.

Muualla suoritettujen vapaasti valittavien opintojen on oltava vähintään suoritettavan tutkinnon tasoa. Vapaasti valittavan opintojakson suoritus on voitava arvioida ja mitoittaa opintopisteinä. Ammattikorkeakoulun tavoitteisiin liittyvää työskentelyä voidaan myös lukea ammattikorkeakoulututkinnon vapaasti valittaviin opintoihin opetuksesta vastaavan vararehtorin tekemän periaatepäätöksen mukaisesti.

Koulutuspäällikkö hyväksyy vapaasti valittavan opintojakson opiskelijan HOPS:iin pääsääntöisesti ennen opintojakson alkamista.

Vapaasti valittavat opinnot valitaan yleisesti toisen koulutuksen tai suuntautumisvaihtoehdon pakollisista opinnoista. Lisäksi koulutusyksiköt ovat suunnitelleet toteutettaviksi opintojaksoja, jotka eivät kuulu pakollisina tai vaihtoehtoisina mihinkään koulutusohjelmaan. Opintoryhmät kootaan eri koulutuksissa opiskelevista opiskelijoista, jotka ovat kiinnostuneet ko. opintojaksosta. Opintojaksot toteutetaan, mikäli niihin on riittävä määrä opiskelijoita.

Vapaasti valittavat kieliopinnot löytyvät SoleOPSista

Saimaan ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetustarjonta

Pin It