Verkko-opetus voidaan jakaa ohjattuun verkko-opetukseen, itseopiskeluun verkossa sekä monimuoto-opetukseen, jossa yhdistellään lähiopetusta ja verkko-opetusta. Opiskelu voi tapahtua oppilaitoksessa, työpaikalla tai verkon välityksellä. Monimuoto-opetuksesta on alettu käyttää myös termiä Blended Learning.

Ohjatulla verkko-opiskelulla tarkoitetaan opetusta, jossa vuorovaikutus tapahtuu kokonaan virtuaalisesti. Opintoihin voi sisältyä yksilö-, pari- ja /tai ryhmätöitä, jotka tehdään verkossa. Yhteydenpito tapahtuu keskustelukanavilla tai verkkoneuvotteluissa.

Itseopiskelulla verkossa tarkoitetaan opiskelua, jossa opiskelija opiskelee itsenäisesti verkkoaineistoa siihen sisältyvien ohjeiden avulla.

Verkko-opiskelussa opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja aikaan ja paikaan sitoutumatta. Saimaan ammattikorkeakoulussa e-oppimisympäristönä on Moodle sekä verkkoneuvotteluissa Adobe Connect (AC).

Kirjaudu Moodleen

Pin It