1.1.2005 voimaan tulleen lain (L644/2003) ja asetuksen (A1146/2004) perusteella tutkinnon suorittaneelle voidaan maksaa valtion varoista työeläkettä. Eläke-etuuden saaminen edellyttää, että tutkinto on suoritettu 1.1.2005 tai sen jälkeen ja että tutkinto on suoritettu 18 – 67-vuotiaana.

Eläke-etuuteen oikeuttavia tutkintoja ovat ammatillinen perustutkinto, ammattikorkeakoulututkinto sekä ylempi tai alempi korkeakoulututkinto. Ammattikorkeakoulututkinnosta karttuu eläke-etuutta neljältä vuodelta. Eläke-etuutta tutkinnon perusteella tulee enintään viideltä vuodelta, jos esimerkiksi suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon, eläkettä karttuu viideltä vuodelta.

Tutkinnon perusteella suoritettavaa eläkettä ei tarvitse erikseen hakea. Suomessa suoritetuista tutkinnoista oppilaitos ilmoittaa tutkintotiedot Kelalle, joka toimittaa ne Eläketurvakeskukselle. Eläke-etuutta koskevat päätökset sekä siihen liittyvä tiedotus ja neuvonta kuuluvat Eläketurvakeskukselle ja työeläkelaitoksille. Jokainen voi tarkistaa eläke-etuustietonsa omalta eläkelaitokseltaan. Jos tiedoissa on puutteita, korjauspyyntö tehdään suoraan Eläketurvakeskukselle.

Pin It