Kuinka Finnkino Strandin asiakkaat kokevat elokuvissa käynnin? Sitä selvitti opinnäytetyössään Samu Pellikka, pian markkinoinnin tradenomiksi valmistuva Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija.

Teksti ja kuvat: Jonna Mielonen-Jumisko

Kuinka Finnkino Strandin asiakkaat kokevat elokuvissa käynnin?

Sitä selvitti opinnäytetyössään Samu Pellikka, pian markkinoinnin tradenomiksi valmistuva Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelija.

Aihe kiinnosti Pellikkaa, sillä opintojensa ohessa hän työskentelee Finnkinolla.

”Olin aloittanut työt hetkeä aikaisemmin, ja tämä oli hyvä tapa saada itseni sisälle taloon. Oma työnantaja opinnäytetyön toimeksiantajana myös motivoi.”

Pellikka teki tutkimuksensa Surveypal -ohjelmiston kyselyllä. Kyselyä hän markkinoi elokuvavieraille QR-koodilla, mikä oli kätevä ja helppo tapa.

Pellikka toteutti markkinatutkimuksen ensimmäisen kerran itse. Apuna oli opinnäytetyön ohjaaja, yritystalouden lehtori Jukka Sirkiä. Periaatteet ja menetelmät olivat tulleet tutuiksi opintojen aikana.

”Markkinatutkimuskurssista oli todella paljon apua opparin tekemisessä. Nyt pääsin käyttämään niitä tietoja, joita olen opintojen aikana oppinut.”

Finnkino strand01 649px

Pellikka sovelsi tutkimuksessaan Customer Experience Management (CEM) -näkökulmaa. CEM keskittyy nimenomaan asiakkaan kokemukseen ja silloin toimintaa tarkastellaan asiakkaan näkökulmasta.

CEM-näkökulmaa Sirkiä on soveltaa myös opetuksessaan. Esimerkiksi hotelli- ja ravintola-alan opiskelijat toteuttivat Strategisen johtamisen kurssilla seminaarityöt, joiden vertaisarviointiin muu ryhmä osallistui kyselyn avulla. Ennen seminaaritöiden esittelyä opiskelijat rakensivat kysymyspatteriston itse ja sen jälkeen arvioivat jokaisen ryhmän seminaarityön kysymysten avulla.

Suurin osa opiskelijoista vastasi kyselyyn älypuhelimilla. Vastaukset saatiin tarkasteluun reaaliaikaisesti, mikä mahdollisti palautteen saamisen heti esityksen jälkeen.

”Tässä opiskelijat tekivät kyllä erittäin hyvää työtä. Niin hyvää, että Surveypal päätti ottaa kyselypohjan käyttöönsä jatkossa ja tarjota sitä muidenkin asiakkaidensa käyttöön”, Sirkiä kertoo.

Mutta palataanpa vielä siihen Pellikan opinnäytetyöhön. Hän aloitti opinnäytetyönsä työstämisen viime syksynä. Kysely aukesi lokakuussa, ja tammikuun aikana opinnäytetyö valmistui.

Vaikuttaa melko kivuttomalta prosessilta.

”Prosessi on ollut miellyttävä. Tekstiä kyllä syntyy kun pääsee flow-tilaan. Lisäksi yhteistyö Jukan kanssa on toiminut todella hyvin”, Pellikka sanoo.

Entäpä se Finnkino Strand – olivatko asiakkaat tyytyväisiä?

”Kyllä he olivat. Tuloksien mukaan Strand houkuttelee asiakkaita. Erityistä kiitosta saivat modernit ja siistit tilat sekä ammattitaitoinen asiakaspalvelu.”

Pin It