Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAIKO

Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunta on opiskelijoiden yhteinen etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on toimia ja kehittyä opiskelijoiden ehdoilla opiskelijoita varten. SAIKO on toiminut vuodesta 1998 Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelevien etujärjestönä sekä linkkinä ammattikorkeakoulun päättäjiin ja valtakunnallisiin opiskelijaliittoihin. SAIKO on opiskelijoiden hallinnoima, poliittisesti ja ammatillisesti sitoutumaton järjestö. SAIKOn jäseneksi voivat liittyä kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat.

www.saiko.fi

AMK-tutorit

Tutortoiminnan tarkoituksena on perehdyttää uusia opiskelijoita oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutoreina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat, jotka saavat toiminnasta opintopisteitä. Tutorit toimivat yhteistyössä koulutusalojen tutoropettajien, opinto-ohjaajien ja muun henkilöstön kanssa.

Koulutusalajärjestöt

  • LaKOSTE ry - Lappeenrannan korkeakouluopiskelijat sosiaali- ja terveysalalta ry
  • LapIO ry - Lappeenrannan Insinööriopiskelijat
  • LapTOp ry - Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat ry
Pin It