Lappeenrannan tiedekirjasto tarjoaa opastusta, neuvontaa ja koulutusta erilaisten tietoaineistojen käytössä. Tiedonhankintataitojen kehittäminen ja itsenäinen tiedonhankinta ovat osa amk-opiskelua. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan Skinnarilan ja Linnalan kampuksilla.

Kampuskirjastot palvelevat kaikkia Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita, henkilökuntaa ja muita käyttäjiä. Asiakkaille on tarjolla monipuoliset painetun ja elektronisen kirjallisuuden ja aikakauslehtien kokoelmat. Ammattikorkeakoulun hankkimat e-aineistot ovat käytettävissä Saimaan amk:n verkossa ja suurimmaksi osaksi myös etänä.

Lappeenrannan tiedekirjaston kotisivu: www.lut.fi/kirjasto.

Pin It