Opintopalvelujen yhteystiedot.
Kampusten toimistot palvelevat opiskelija-asioissa lukuvuoden aikana ma-pe klo 9.00 - 15.00. 

Lue lisää...

Saimaan ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimivan IT-palveluiden tehtävänä on huolehtia tietoverkon sekä IT-laitteiston toimivuudesta ja vastata tietojärjestelmien käyttöoikeuksien määrittelyistä.

Lue lisää...

Lappeenrannan tiedekirjasto tarjoaa opastusta, neuvontaa ja koulutusta erilaisten tietoaineistojen käytössä. Tiedonhankintataitojen kehittäminen ja itsenäinen tiedonhankinta ovat osa amk-opiskelua. Kirjasto- ja tietopalveluja tarjotaan Skinnarilan ja Linnalan kampuksilla.

Lue lisää...

SaLUT eli Saimaan korkeakoululiikunta on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijoiden yhteinen korkeakoululiikuntatoimi.

Lue lisää...

Lappeenrannassa ev.lut. seurakuntien opiskelijatoiminta järjestää kristillisiä opiskelijailtoja, nuorten aikuisten ja perheiden toimintaa ja kansainvälistä toimintaa. Työhön kuuluu myös opiskelijoiden tukeminen kriiseissä ja vaikeiden elämän kysymysten keskellä. Tarjoamme mahdollisuuden täysin luottamuksellisiin keskusteluihin sopimuksen mukaan.

Lue lisää...