Opiskelija saa tukea opintoihinsa usealta taholta. Opintojen ohjauksessa auttavat ensisijaisesti opettaja- ja opiskelijatutorit, opettajat, opintosihteerit ja osaamispäällikkö.

Ohjausta toteutetaan ryhmätunteina ja henkilökohtaisena ohjauksena. Opintojen alussa opettaja- ja opiskelijatutorit perehdyttävät uudet opiskelijat. Jokaisella ryhmällä on oma opettajatutorinsa, joka tukee opintojen etenemistä opintojen eri vaiheissa.

Opiskelijatutortoiminnan tarkoituksena on perehdyttää uusia opiskelijoita oppilaitokseen, opiskeluun, paikkakuntaan ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin. Tutorit toimivat yhteistyössä koulutusalojen opettajatutoreiden ja muun henkilöstön kanssa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KOEn tutorvastaava suunnittelee ja koordinoi tutortoimintaa yhdessä KOEn ohjauksen asiantuntijan kanssa. http://koeopiskelijakunta.fi/tutorointi/

Jokaisella ryhmällä on myös ryhmänvanhin, joka toimii yhdyshenkilönä ja tiedon välittäjänä opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan välillä sekä opiskelijoiden edustajana erilaisissa kehittämisryhmissä.

Pin It