Toimintaympäristön kartoitus

Toimintaympäristön kartoitus on tarkoitettu yrittäjälle/yritykselle, joka haluaa tietoa kilpailijoista sekä oman toimialansa tuotteiden/palveluidenkysynnästä.

Vaiheet:

  1. Yritysidean selvittäminen
  2. Tutkimus (haastattelut, kyselylomakkeet)
  3. Raportointi

Tieto toimintaympäristöstä auttaa yrittäjää/yritystä seuraamaan kilpailijoiden liikkeitä ja löytämään mahdollisia uusia markkinarakoja omalle liiketoiminnalle

Kilpailija-analyysi

Analyysi kilpailijoista yrityksen toimintaympäristössä. Yrityksen kilpailijat asetetaan suurennuslasin alle ja selvitetään vahvuudet ja heikkoudet. Samalla peilataan yrityksen omaa erityisosaamista kilpailijoihin. Tutkimus toteutetaan sekä havainnoimalla että haastattelemalla.

Vaiheet:

  1. Määritellään merkittävimmät ns. avainkilpailijat
  2. Laaditaan kilpailijoista SWOT-analyysi
  3. Kartoitetaan kilpailijoiden toimintatavat, hintataso, mainonta ja peilataan näitä tietoja yrityksen tietoihin.

Kilpailija-analyysi on yritykselle erittäin tärkeä strategioiden ja toimenpidesuunnitelmien onnistumisen kannalta. Analyysin tarkoituksena on tarjota yritykselle luotettavaa tietoa kilpailijoista päätöksenteon tueksi. Analyysin avulla voidaan laatia kuvaus kilpailijoiden mahdollisista tulevista toimenpiteistä. Analyysi auttaa myös tunnistamaan yrityksen kilpailukykyä, niin omat menestystekijät kuin kehittämistä vaativat osa-alueet suhteessa kilpailijoihin.

Toimeksiannon kesto ja hinta määräytyvät tehtävän laajuuden mukaan ja ne sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa käytävässä palaverissa.

Pin It