Paperille maalautuu keväinen maisema. Pöydän ääressä istuu kaksi henkilöä.

Toinen heistä on taiteilija Tuulia Iso-Tryykäri. Toinen on kuntoutuja, joka osallistuu Iso-Tryykärin vetämään Taidetuulia-työpajaan.

Syksyllä 2016 taidehetkiä vietettiin Armilan kuntoutuskeskuksen osastoilla 11 kertaa. Kaiken kaikkiaan taidehetkiin osallistui yli 40 kuntoutujaa.

Keväällä 2017 yksi taidehetki simuloitiin Saimaan ammattikorkeakoulun tiloissa.

Taidehetken aikana Tuulia ja asiakas tutustuivat toisiinsa. Samalla syntyi taidetta.

Usein aihe oli molemmilla sama, joskus eri. Välillä kuntoutuja ei halunnut itse maalata ollenkaan, mutta seurasi mielellään Iso-Tryykärin työskentelyä. Jokainen tapaaminen oli omanlaisensa, Iso-Tryykäri toteaa.

Yhteistä niille oli keskustelu.

”Keskustelut kulkivat kuntoutujan kiinnostusten mukaan ja aiheet vaihtelivat laidasta laitaan. Työskentely oli asiakaslähtöistä, herkkää kuuntelua, tulkitsemista ja läsnäoloa. Työssä piti keskittyä niin kuntoutujaan kuin maalaamiseenkin.”

Taidepajoissa aikaa taiteen tekemiseen oli 45 minuuttia. Aika oli Armilan aikatauluihin sopiva, ja sopivan mittainen myös osallistujille.

”Suurin osa asiakkaista jaksoi tuon ajan hyvin. Siinä ajassa ennätti saada myös jotain valmista aikaiseksi”, Iso-Tryykäri kertoo.

Asiakkaat olivat taidetuokioihin tyytyväisiä. Suurin osa heistä ei ollut tehnyt taidetta aikaisemmin ja osa suhtautui taiteen tekemiseen ennakkoluuloisesti,

”Kaikki olivat kuitenkin jälkeenpäin tyytyväisiä siihen, että he olivat lähteneet mukaan. Kokemus oli myös itselleni voimauttava”, Iso-Tryykäri kertoo.

Taidetuulia-taidehetket toteutettiin osana Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) –hanketta. Hanke on kuuden kuvataidetta opettavan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja ansaintamalleja yhteistyössä työelämän kanssa.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on hankkeessa Saimaan ammattikorkeakoulun yhteistyökumppani.

Hanketta rahoittaa Euroopan unionin Euroopan sosiaalirahasto.

Pin It