A Posse ad Esse

Digi-Infra
Digitaalisuutta infra-alalle Etelä-Karjalassa
Hankkeen www-sivut: https://www.saimia.fi/digi-infra/

Digi-Kone
Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa

DIVE
Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu
Hankkeen www-sivut: https://www.saimia.fi/dive/

JOBI
Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä - työtä ja osallisuutta nuorille
Hankkeen www-sivut: http://jobihanke.blogspot.fi/

Luotsie+
Uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa
Hankkeen www-sivut: http://luotsie.blogspot.fi/

MASTO
Maahanmuuttajien työllisyyden ja osallisuuden edistäminen
Hankkeen www-sivut: http://www.socom.fi/masto/

Opiskelijapotentiaali hyödyksi Etelä-Karjalan yrityksille

PARTEX-paja

PRIMA
Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen

PRIMA
Osaamisella kasvua ja kilpailukykyä eteläkarjalaiseen teollisuuteen

Rural Explorer

TaideART
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo
Hankkeen www-sivut: http://www.taidearthanke.fi
Hankkeen blogi (Taiteilijan uudet roolit / Saimaan AMK): https://www.saimia.fi/taideart/

Yes We Can

Yhteinen koti maalla

Pin It