Teksti: Sanna-Leena Mikkonen

Jobi-hankkeen (Järjestöjen palvelut osaksi hyvinvoinnin ekosysteemiä – työtä ja osallisuutta nuorille) kaksivuotinen taival Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa sai ansaitsemansa hienon päätöksen 1.12.2016 järjestetyssä loppuseminaarissa.

Hankkeen aikana kolmatta sektoria heräteltiin ottamaan nuoret mukaan järjestö- ja vapaaehtoistoimintaan. Nuorten näkökulmaa tuotiin esiin kyselyin, jalkautumalla järjestöihin sekä järjestämällä nuorten ja järjestöjen kohtaamisia Kouvolassa sekä Savitaipaleen ja Rautjärven hyvinvointiasemilla. Lisäksi Saimaan ammatillisen oppilaitoksen, Sampon sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin, Eksoten ja Lappeenrannan Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa käynnistettiin kehitysvammaisten kaveritoimintaa. Yhdistyksille myös tarjottiin välineitä ja tukea omien palvelujen ja toimintojen tuotteistamiseen sekä järjestettiin työnantajuuteen ja varainhankintaan liittyvää lakikoulutusta.

Oppilaitosyhteistyö Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa on ollut hankkeen parasta antia ja opiskelijat olivatkin hankkeen toteuttamisessa korvaamaton voimavara. Hankkeessa selvitettiin järjestökentän mahdollisuudet erityisesti sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristönä. Tämä selvitystyö toimi merkittävänä alkusysäyksenä uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamiselle. Järjestöjen moninaiset oppimisympäristöt on tunnistettu ja hyödynnetty hankkeen aikana ja uudenlainen oppilaitosyhteistyö jatkuu myös hankkeen jälkeen. Yli 150 sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa oli hyödyntämässä kaikkiaan 65 eri järjestöä oppimisympäristönä hankkeen aikana.

Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien toteutusta uudistettiin monella tavalla. Sosionomikoulutusten teoriaosaamista vahvistettiin vapaaehtoistyöstä ja järjestötoiminnasta. Terveydenhoitajakoulutukseen sisältyvän ammatillisen harjoittelun rakennetta ja toteutusta on joustavoitettu vastaamaan yhdistysten tarpeisiin. Lisäksi terveydenhoitajaopiskelijoille ammatillinen harjoittelu toisen lukuvuoden aikana mahdollistetaan toteutettavaksi järjestökentässä. Sosionomiopiskelijat ohjataan toteuttamaan työelämäprojekteja järjestöissä. Opiskelijat ovat olleet vahvistamassa järjestöjen merkitystä osana hyvinvoinnin ekosysteemiä uudenlaisella palvelumuotoilulla ja palvelun tuotteistamisella. Järjestöt puolestaan ovat tarjonneet opiskelijoille sellaista heidän ammatillisuutta tukevaa työkokemusta, mikä ei perinteisimmissä oppimisympäristöissä olisi ollut ehkä mahdollista.

Loppuseminaarin materiaaliin ja videotallenteeseen voi tutustua hankkeen sivuilla: http://jobihanke.blogspot.fi/. Hankkeen työ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa Yhdistysinfo.fi –järjestöverkkopalvelun osalta jatkuu aina 31.5.2017.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Pin It