Työelämä muuttuu jatkuvasti. Muutoksen keskelle valmistuvat opiskelijat tarvitsevat valmiuksia, tietoja ja taitoja, joiden avulla he pystyvät työskentelemään voimakkaasti muuttuvissa työtehtävissä ja -ympäristöissä.

Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa VALTE (Valmiina työelämään!) -hankkeessa, jossa autetaan opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys. Hankkeen yhtenä tavoitteena on vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuisivat myönteisesti työhön ja sen kehittämiseen. Paremmalla työhyvinvointiosaamisella tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Valtakunnallisesti opintokokonaisuus tulee olemaan kymmenien tuhansien opiskelijoiden tavoitettavissa vuosittain, minkä toivotaan heijastuvan vähitellen työelämään myönteisesti.

”Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusaloilla työhyvinvointitaitoja opetetaan osana useita eri opintojaksoja. Nyt alkaneen hankkeen puitteissa selvitetään koulutuksittain, mitä työhyvinvointiin liittyvää osaamista eri ohjelmista valmistuvat jo saavat ja mitä jää puuttumaan. Tavoitteena on, että kaikki meiltä valmistuvat saavat hyvät ja kattavat valmiudet niin oman työhyvinvointinsa edistämiseen kuin koko työyhteisön hyvinvointiin vaikuttamiseen. Kun opiskelijat sitten aikanaan valmistuvat, vievät he mukanaan uusia ajatuksia ja edistävät myönteistä työelämän kehittämistä työyhteisöissä. Hankkeen aikana teemme paikallisesti yhteistyötä myös Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa,” kertoo lehtori Heli Korpinen Saimaan ammattikorkeakoulusta.

Hankkeen tuloksena syntyy työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, jossa käytetään viimeisimpiä digitaalisen tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Keskeisiä teemoja työhyvinvoinnin opinnoissa ovat myönteinen suhtautuminen työelämään, oikea työkäyttäytyminen, muutoskyvyn vahvistaminen ja selkeä tietoisuus nykytyöelämän moninaisuudesta ja vaatimuksista. Hankkeessa etsitään myös ratkaisuja tukea opiskelijan henkisiä, fyysisiä ja sosiaalisia voimavaroja sekä muutoskykyä siirtyä työn ja työttömyyden sekä palkkatyön ja yrittäjyyden välillä. Opintokokonaisuuden lisäksi hankkeessa järjestetään kansallisia ja alueellisia työhyvinvointiseminaareja sekä muodostetaan teeman ympärille oppilaitos- ja opettajaverkostot.

Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopiston informaatioteknologian laitos ja osatoteuttajina Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto, Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä Lapin yliopisto.

Hanke toteutetaan 1.11.2015-31.10.2018. Budjetti on 1,6 miljoonaa euroa, josta 1,2 miljoonaa euroa kattaa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) avustus.

Pin It