Saimaan ammattikorkeakoulu kartoittaa Taipalsaaren kunnan asukkaiden hyvinvointia. Kartoitus liittyy parhaillaan käynnissä olevaan Luotsie+ -hankkeeseen, jonka tavoitteena on löytää luovien alan yrittäjille uusia tapoja toimia.

Asukkaiden näkemyksiä hyvinvoinnista on kartoitettu heinäkuussa tehdyllä kyselyllä. Asukkaat kiittelivät muun muassa koulujen ja varhaiskasvatuksen tilaa, luonnon läheisyyttä ja liikkumismahdollisuuksia. Myös kehitettävää löytyi. Esimerkiksi rantojen kuntoon ja tieasioihin toivottiin kiinnitettävän enemmän huomiota.

”Hyvinvointikyselyllä on saatu ihmisten ääntä kuuluville sekä synnytettyä yhteyttä kuntalaisiin ja kesäasukkaisiin. Hyvät avaukset on otettu positiivisella mielenkiinnolla vastaan ja niistä tullaan valitsemaan joitakin edistettäviksi lähitulevaisuudessa”, Taipalsaaren sivistysjohtaja Kai Könönen kertoo.

Kyselyn ja lisäkartoitusten perusteella Taipalsaarelle luodaan erilaisia pilottikokeiluja, joiden tavoitteena on lisätä taipalsaarelaisten hyvinvointia ja yhdistää alueen yrittäjiä ja kuntalaisia.

Kokeilut voivat olla esimerkiksi tapahtumia tai kehitysprojekteja.

”Ajatuksena on, että toteuttaisimme kuntalaisille eri elämänaloille liittyviä tempauksia, joissa olisi mukana paikallisia yrittäjiä sekä Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Opiskelijat voivat toteuttaa erilaisia projekteja osana opintojaan, jolloin he saavat myös työkokemusta,” hankkeen projektipäällikkönä toimiva Juha Peteri kertoo.

Könösen mukaan Luotsie on saanut aikaan positiivista virettä niin kunnan sivistystoimessa kuin sidosryhmien kanssa tehtävässä yhteistyössä.

”Hanke on elävöittänyt yhteistä tekemistä monella tapaa.”

Opiskelijat ovat aktiivinen osa Luotsie-hanketta. Tavoitteena on, että opiskelijat voivat toteuttaa hankkeen tempauksia osana opintojaan, jolloin he saavat myös työkokemusta.

Taipalsaaren kunta suhtautuu opiskelijayhteistyöhän myönteisesti.

”Olemme kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa jatkossakin esimerkiksi opinnäytetöiden suhteen. Pyrimme tarjoamaan käyttöön aiheita, joista hyötyy niin opiskelija kuin kunta palveluiden tuottajana.”

Luotsie on Saimaan ammattikorkeakoulun ja Humanistisen ammattikorkeakoulun hanke, joka päättyy helmikuun lopussa 2017. Hankkeen osarahoittavat Etelä-Karjalan liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen blogi: http://luotsie.blogspot.fi

Pin It