Avoin ammattikorkeakouluopetus on Saimaan ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaista opetusta. Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa kaikille mahdollisuuden ammattikorkeakouluopintoihin iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Opinnot tarjoavat mahdollisuuden kehittää itseään tai täydentää ammattitaitoa, suorittaa opintojakson tutkinnon osana, tutustua ammattikorkeakouluopintoihin sekä opiskella yleissivistävästi tai harrastusluonteisesti.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Suorittamalla vähintään 60 opintopistettä koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja avoimessa AMK:ssa, saa hakukelpoisuuden tutkintoon johtavaan koulutukseen. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta mikäli hakeudut myöhemmin opiskelemaan saman alan tutkintoon johtavaan koulutukseen, voidaan aiemmat avoimen opinnot lukea hyväksesi. Harjoittelun ja opinnäytetyön suorittaminen Saimaan ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa edellyttää asian sopimista etukäteen koulutuspäällikön kanssa.

Opiskelu tapahtuu integroidusti tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijaryhmien mukana. Opintojaksoille voi osallistua, mikäli ryhmissä on tilaa ja opiskelijalla on opintojakson vaatimat esitiedot ja taidot. Opetusta järjestetään päivällä, illalla, viikonloppuisin ja verkossa.

Lisätietoa löydät osoitteesta: www.saimia.fi/fi-FI/koulutustarjonta/avoin-amk