Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 20.4.2017 klo 15.00 mennessä kaikkien niiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin hakija hakee.

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti. Huomaathan, että varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen.

Hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen eristyisjärjestelyistä pitää toimittaa liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. Löydät lisätietoa esivalintakokeen verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi.