Ennakkoaineisto

Liiketalouden monimuotototeutuksen valtakunnalliseen valintakokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun nettisivuilla 24.4. - 24.5.2017. Ennakkoaineisto julkaistaan Saimaan ammattikorkeakoulun nettisivuilla tällä sivulla. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Liiketalouden valtakunnallisen valintakokeen ohje

Ennakkomateriaalit

  • Ilmarisen yritysvastuuraportti 2016
  • Study Leadership and Passion at Work, 2017