Lappeenranta | monimuotototeutus, opinnot lähes 100 % verkossa

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, liiketalousosaaminen
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Tradenomi (AMK) on liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, joka suuntaa talouden, hallinnon ja liiketoiminnan asiantuntijatehtäviin.

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Tradenomin työ voi painottua esimerkiksi taloushallintoon, myyntiin, markkinointiin, hankintoihin, asiakassuhteisiin tai liiketoimintaan. Näillä tehtäväalueilla tradenomit työskentelevät tyypillisesti johto-, kehitys- ja suunnittelutehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomiopintojen aikana opiskelet perusteet mm. yritystoiminnasta, markkinoinnista, taloushallinnosta, johtamisesta ja kansainvälistymisestä. Ydinosaamisen avulla muodostat kivijalan liiketalouden osaamisellesi.

Täydentävällä osaamisella syvennät ja laajennat osaamistasi. Henkilökohtainen opettajatuutorisi tukee ja auttaa sinua valinnoissasi opintojen aikana. Osa opinnoista voidaan myös liittää opiskelun aikaisiin työtehtäviin (opinnollistaminen).

Verkkototeutus

Liiketalouden verkko-opiskelu on mahdollisuus sinulle, joka haluat suorittaa opiskelusi joustavasti elämäntilanteeseesi mukautuen.

Koulutukseen kuuluu orientaatio, joka järjestetään Lappeenrannassa 22.–23.8.2019. Orientaation jälkeen opiskelet 100 % verkossa. Halutessasi voit valita kursseja myös lähiopetustarjonnasta.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Opintoihisi kuuluu 75 opintopistettä täydentäviä ja 15 opintopistettä vapaasti valittavia opintoja.

Opintojen rakenne

Tradenomit (AMK) voivat suuntautua opinnoissaan moneen. Työelämään sijoittumiseen vaikuttavat opintojen painotuksen lisäksi myös oma erityisosaaminen ja henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteet.

Liiketalouden koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta ja henkilökohtaisesta suunnitelmasta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä.

Opintojen rakenne, yht. 210 op

 • Ydinosaaminen 120 op
  Kielet ja viestintä 15 op
  Ammatillinen ydinosaaminen 60 op
  Harjoittelu 30 op
  Opinnäytetyö 15 op
 • Täydentävä osaaminen 90 op
  Valinnaiset ammatilliset opinnot 75 op
  Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on yleensä suomi. Osa opintojaksoista saatetaan toteuttaa englannin kielellä.

Pätevyys

Tradenomi (AMK). Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Uramahdollisuudet

Liiketaloudesta valmistuneet tradenomit työskentelevät liiketalouden suunnittelu-, johto- ja asiantuntijatehtävissä eri tehtäväalueilla markkinoinnista taloushallintoon ja logistiikkaan. Koulutus antaa myös valmiudet yrittäjyyteen.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tehtävänimikkeitä

 • markkinointiassistentti
 • henkilöstöpäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • myyntineuvottelija/myyjä
 • taloussuunnittelija
 • controller
 • asiakaspalveluassistentti
 • yhteyssihteeri/yhteyspäällikkö
 • ostaja
 • tuotepäällikkö/tuotevastaava/avainasiakaspäällikkö
 • projektipäällikkö
 • markkinointisuunnittelija
 • markkinointipäällikkö,
 • brand manager
 • verosihteeri
 • yritysanalyytikko
 • yrittäjä

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Jotkut opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös yliopistojen maisteriohjelmiin.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat