Liiketalouden koulutus

Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Tradenomi on liiketalouden asiantuntija. Hän tuntee menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja osaa tehdä perusteltuja päätöksiä. Tradenomi osaa hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelijat perehtyvät käytännön liiketoimintaan ja solmivat samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa.

Erilaisten työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus on osa tradenomien opintoja.

Opiskelijat käyttävät taloushallinnon ammattiohjelmistoja ja oppivat hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä sekä erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Liiketalouden perusopintojen lisäksi tradenomi suuntautuu opintojensa aikana markkinointiin.

Opintojen rakenne

Markkinointitradenomin osaamisalueisiin sisältyy:

– markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

– tuotteistaminen ja brändien hallinta

– tuottavien asiakassuhteiden luominen

– asiakaspalvelu ja konsultoiva myyntityö

– markkinointiviestintä

– digitaalinen markkinointi

– projekti- ja tiimityöskentely

– yrittäjätaidot.

 

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena tradenomina toimit markkinoinnin, markkinointiviestinnän, tuotekehityksen, suhde- ja tiedotustoiminnan sekä myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja vastuutehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Uramahdollisuudet

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi. Suuntautumisvaihtoehdostaan riippumatta tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tradenomi on elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hän hallitsee yrityksen perustamisen ja saa valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

  • Pankkitoimihenkilö
  • Laskuttaja
  • Tuotepäällikkö
  • Hallintosuunnittelija
  • Sijoitusneuvoja
  • Toimistotyöntekijä
  • Veroasiantuntija
  • Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
  • Vientisihteeri

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Jotkut opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä. Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.