Liiketalouden koulutuksen (monimuoto) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

Opiskelijavalinta

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 4: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS
Valintakoe 70 pistettä
Työkokemus 30 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. työkokemuspisteet
3. hakutoivejärjestys
4. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 20 % aloituspaikoista
Valintatapa 2: 80 % aloituspaikoista

Valintatavoista täytetään ensin valintatapa 4 ja sitten valintatapa 1.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä (maks. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Liiketalouden koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa ke 22.5.2019 klo 12.00.

Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa ovat seuraavat osat: kirjoitelma tai haastattelu (30 p.), Saimaan amk:ssa kirjoitelma, ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.).

Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 18.4. - 22.5.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:
a. Liiketalouden koulutus
b. Liiketoiminnan logistiikan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu

Valintakoepisteiden muodostuminen (max):

Kirjoitelma 30 pistettä
Monivalintatehtävät 20 pistettä
Matemaattis-loogista ajattelua mittaava osio 20 pistettä
Yhteensä 70 pistettä

Työkokemus

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2019. Kaksi kuukautta yleistä (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen. Työkokemuksesta voi saada enintään 30 pistettä.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan antama työtodistus. Lataa työtodistuksesi hakemuksellesi Opintopolussa. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit.

Varusmiespalvelua, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelua tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on hakijan toimitettava hakijapalveluihin alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.