Opiskelupaikan vastaanottaminen

Syksyllä 2017 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa viimeistään 30.6.2017. Saat tiedon tilanteestasi myös sähköpostitse.

Vastaanota opiskelupaikka ensisijaisesti Oma opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 14.7.2017 klo 15.00 mennessä. Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, käytä paikan vastaanottamiseen tuloskirjeen mukana saamaasi lomaketta.

Niille hakijoille, jotka hyväksytään 14.7.2017 jälkeen, ilmoitetaan erikseen, mihin mennessä oiskelupaikka on vastaanotettava. Saimaan ammattikorkeakoulu ilmoittaa varasijalta hyväksytyille opiskelijoille opiskelupaikasta ainoastaan sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Vastaanota opiskelupaikka vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Voit tehdä lukuvuodelle ilmoittautumisen OILI - Opiskelijaksi ilmoittautumispalvelussa https://opintopolku.fi/oili/ (edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi) tai tuloskirjeen mukana saamallasi lomakkeella.

Huomaa, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

  1. jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
  2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
  3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden korkeakoulupaikan säännös on lukukausikohtainen. Säännöksen tarkoituksena on, että mahdollisimman moni hakija saisi opiskelupaikan korkeakoulusta.

Opiskelijaksi hyväksytty voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan saman lukukauden aikana alkavista opinnoista.

Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja. Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia, ulkomaisia korkeakouluja eikä siirtohakua.

Säännös ei estä ottamasta vastaan toista korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa jonain muuna lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Vaikka siirtäisit opintojen aloittamista tai keskeyttäisit opintosi, et voi silti vastaanottaa toista opiskelupaikkaa samana lukukautena alkaviin korkeakouluopintoihin.

Jos et saanut opiskelupaikkaa

Jos et tule valituksi yhteishaussa, sinulle lähetetään sähköposti, jossa on linkki tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä kerrotaan saamasi pistemäärät ja mahdollinen sijoittumisesi varasijoille niihin koulutuksiin, joihin olet pyrkinyt. Ota selvää mahdollisuuksistasi päästä peruutuksen vuoksi vapautuvalle opiskelijapaikalle. Näille paikoille otetaan paremmuusjärjestyksessä seuraava hakija.

Huomioi myös, että avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta suoritettuasi 60 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jolloin suorittamasi opinnot luetaan osaksi tutkintoa. Erillishaku on jatkuva siten, että tutkinto-opiskelijaoikeus alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Lisähaku

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää lisähaun 3.7. – 30.8.2017 niihin koulutuksiin, joihin on jäänyt vapaita opiskelupaikkoja.