Sosiaali- ja terveysalan koulutusten (monimuoto) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

  • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
  • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
  • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet, allergiat ja mielenterveyden häiriöt voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
  • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintopolkua ja työhön sijoittumista
  • useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä hoidetaan infektioille alttiita potilaita/asiakkaita ja niissä työskentely edellyttää opiskelijoilta ja henkilökunnalta kunnossa olevaa rokotussuojaa, johon kuuluu myös vuosittain uusittava kausi-influenssarokotus.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on huumausaineriippuvuus.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

 

VALINTATAPA 3: TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3, sitten valintatapa 2 ja sitten valintatapa 1.

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 50 % aloituspaikoista
Valintatapa 2: 40 % aloituspaikoista
Valintatapa 3: 10% aloituspaikoista

Tasapistesäännöt valintatavoittain

Valintatapa 1:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 2:
Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. ylitäyttö

Valintatapa 3:
Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

 

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta alkuperäiset koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan,

  • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
  • on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä (Ammattikorkeakoululaki 932/2014)
  • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

Esivalintakoe

Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä.

Sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalalla järjestetään yksi yhteinen valtakunnallinen esivalintakoe. Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen 24.4.2019.

Esivalintaa koskevat erityisjärjestelypyynnöt tulee toimittaa siihen ammattikorkeakouluun, joka on sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan ylimpänä hakutoiveena 10.4.2019 mennessä.

Valintakoe

Esivalintakokeen perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakokeeseen kutsutaan vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Valintakoe tehdään opetuskielellä, kokeessa voi olla muuta kielitaitoa mittaavia osioita.

Esivalintakokeen tulosta ei huomioida lopullisessa valinnassa. Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä ja valintakokeen kaikki osiot on suoritettava hyväksytysti.

Ammattikorkeakoulut voivat tehdä valintakoeyhteistyötä, josta ammattikorkeakoulut ilmoittavat omilla verkkosivuillaan. Sosiaali- ja terveysalalla on viisi valintaryhmää. Kauneudenhoitoala muodostaa oman valintaryhmänsä. Hakija saa saman valintaryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun esivalintakokeessa saadun pistemäärän perusteella. Valintakokeesta hakija saa valintakoetuloksen kaikkiin hakemiinsa samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Ammattikorkeakoulut ilmoittavat opintopolku.fi -sivustolla ja omilla www-sivuillaan valintakoepäivät ja valintakokeen sisällön.

Valintaryhmät ovat seuraavat:

1. valintaryhmä
Barnmorska
Förstavårdare
Ensihoitaja
Hälsovårdare
Kätilö
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitaja, diakoninen hoitotyö
Sjukskötare
Terveydenhoitaja

2. valintaryhmä
Bioanalytiker
Bioanalyytikko
Hammasteknikko
Optometristi
Röntgenhoitaja
Röntgenskötare
Suuhygienisti

3. valintaryhmä
Apuvälineteknikko
Ergoterapeut
Fysioterapeut
Fysioterapeutti
Jalkaterapeutti
Naprapaatti
Osteopaatti
Toimintaterapeutti

4. valintaryhmä
Geronomi
Kuntoutuksen ohjaaja
Socionom
Sosionomi
Sosionomi, diakoniatyö
Sosionomi, kirkon nuorisotyö
Sosionomi, kirkon varhaiskasvatus

5. valintaryhmä
Sosionomi, rikosseuraamus

6. valintaryhmä
Estenomi
Estenom

Valintakoeyhteistyö

Listan valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja hakukohteista julkaistaan myöhemmin.

 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeet

Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä. Varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen pisteiden perusteella.

Sairaanhoitajakoulutus

Valintakokeessa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 28.5.2019.