Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Huomiothan, että lukihäiriön perusteella saadut lausunnot saavat olla pääsääntöisesti enintään 5 (viisi) vuotta vanhoja. Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä myös vanhempia lukihäiriöön liittyviä lääkäritodistuksia, jos lääkäri on todennut että henkilöllä on pysyvä neurologinen tila/vamma, joka aiheuttaa lukemisen tai kirjoittamisen ongelmia.

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 10.4.2019 klo 15.00 mennessä kaikkien niiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin hakija hakee. Jos valintakokeen erityisjärjestelyihin oikeuttava este syntyy tai todetaan hakuajan päättymisen ja valintakoeajankohdan välillä, tulee hakijan jättää erityisjärjestelyhakemus viipymättä kaikkien niiden hakutoiveiden korkeakoulujen hakijapalveluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu. Korkeakoulu voi evätä hakijalta oikeuden erityisjärjestelyihin, mikäli järjestelyt ovat esim. aikataulu-syistä mahdotonta toteuttaa.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteeseen Saimaan ammattikorkeakoulu, Hakijapalvelut,Yliopistonkatu 34, 53850 Lappeenranta. Hakemuksen voit myös skannata ja lähettää osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe

Sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeeseen voit saada lisäaikaa, jos sinulla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus. Pääasiassa lisäaika on ainoa erityisjärjestely, jonka esivalintakokeessa voit saada, mutta erityisjärjestelyhakemukset katsotaan tapauskohtaisesti. Huomaathan, että varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjestelyjä erikseen.

Hakemus sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeen eristyisjärjestelyistä pitää toimittaa liitteineen sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena. Löydät lisätietoa esivalintakokeen verkkosivulta http://soteli.metropolia.fi.

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos

 • et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.

Ensikertalaisuus määräytyy korkeakoulujen kevään yhteishaun 2. hakuajan mukaan

Ensikertalaisuus määräytyy hakuajan päättymispäivän tilanteen mukaan. Kevään yhteishaussa on kaksi hakuaikaa ja ensikertalaisuus määräytyy jälkimmäisen hakuajan päättymispäivän mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee.

Ne paikat, joita ei ole varattu ensikertalaisille, täytetään valintaperusteiden mukaan paremmuusjärjestyksessä ensikertalaishakijoiden ja muiden hakijoiden joukosta. Yleensä ensikertalaiset ja muut hakijat valitaan samojen valintakriteerien mukaan. Valintaperusteet käyvät ilmi kunkin hakukohteen kuvauksesta koulutustarjonnassa.

Et ole ensikertalainen

 • jos olet jo suorittanut suomalaisen ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon tai
 • olet ottanut vastaan korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta.

Myös ei-ensikertalaiset voivat hakea yhteishaussa. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.

Saimaan ammattikorkeakoulun ensikertalaiskiintiöt hakukohteittain kevään 2019 yhteishaussa

Hakukohde  Ensikertalaisuuskiintiö %,
kevään 2019 haku 
Sairaanhoitaja (AMK) 75 %
Tradenomi (AMK), Liiketalous 50 %

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

 • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
 • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
 • Eurooppalaisen Baccalaureate -tutkinnon (EB)
 • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
 • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemmin vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
 • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
 • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Koulutualakohtaiset valintaperusteet ja mahdolliset poikkeavat pohjakoulutusvaatimukset löydät kunkin koulutusalalan kohdalta.

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisesta hakemisesta koulutuksittain. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksessa on käytössä harkinnanvarainen haku, muihin koulutuksiin ei voi hakea harkinnanvaraisessa haussa.

Varsinaisen hakulomakkeen lisäksi hakijan on täytettävä harkinnanvaraisen haun lomake (DOC), (PDF).

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat eivät ole mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun joustavasti ja tehdä opiskelijavalinnat aina heti, kun hakija on suorittanut Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Katso Saimaan ammattikorkeakoulun valintamenettely täältä. 

Liitteiden (todistukset ja ennakkotehtävät) toimitusaikataulu 

Todistuskopiot 10.4.2019 klo 15 mennessä

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä, vaan todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava Opintopolkuun/ toimitettava todistuskopiot 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Hakukeväänä valmistuvien osalta haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että ammatillisen tuntkinnon tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00. Ylioppilastutkintotodistuksen ja lukion päättötodistuksen  kopiota ei tarvitse toimittaa.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava Opintopolkuun/ toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta kevään 1. haussa viimeistään 30.1.2019 klo 15.00 ja 2. haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on hakijan ensimmäinen toive. Se koulu päättää hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen hakijapalveluihin.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Todistuskopiot toimitetaan sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on valittu ensisijaiseksi ammattikorkeakouluhakukohteeksi. Poikkeuksena on harkinnanvarainen hakija, jonka tulee toimittaa tarvittavat liitteet jokaisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun. Todistuskopioiden tulee olla ladattuna Opintopolkuun/ perillä ao. ammattikorkeakoulussa kevään 1. haussa viimeistään 30.1.2019 klo 15.00 ja 2. haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00.

Ennakkotehtävät 

Ennakkotehtävät toimitetaan jokaiseen ennakkotehtäviä pyytäneeseen ammattikorkeakouluun.

Syksyllä 2019 alkavien koulutusten valintojen tulokset julkaistaan Oma opintopolku -palvelussa viimeistään 28.6.2019. Saat tiedon tilanteestasi myös sähköpostitse.

Vastaanota opiskelupaikka ensisijaisesti Oma opintopolku –palvelussa. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, käytä paikan vastaanottamiseen tuloskirjeen mukana saamaasi lomaketta. Sinun on myös ilmoitettava siitä, jos et ota paikkaa vastaan.

Niille hakijoille, jotka hyväksytään 8.7.2019 jälkeen, ilmoitetaan erikseen, mihin mennessä oiskelupaikka on vastaanotettava. Saimaan ammattikorkeakoulu ilmoittaa varasijalta hyväksytyille opiskelijoille opiskelupaikasta ainoastaan sähköpostitse.

Opiskelupaikan vastaanottamisilmoitus on sitova eikä sitä voi muuttaa tai peruuttaa.

Jos olet hakenut useaan korkeakoulupaikkaan, selvitä valintojen tulokset kaikista hakemistasi paikoista ennen opiskelupaikan vastaanottamista. Vastaanota opiskelupaikka vasta kun olet varma asiasta. Muista kuitenkin, että määräajan jälkeen tulleita ilmoituksia ei huomioida.

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelupaikan vastaanottamisen lisäksi sinun tulee ilmoittautua korkeakouluun joko läsnä- tai poissaolevaksi. Tällä tavoin kerrot, oletko aloittamassa opintosi ja sinut kirjataan korkeakoulun opiskelijaksi. Voit tehdä lukuvuodelle ilmoittautumisen OILI - Opiskelijaksi ilmoittautumispalvelussa https://opintopolku.fi/oili/ (edellyttää rekisteröitymistä ja tunnistautumista esim. pankkitunnuksillasi) tai tuloskirjeen mukana saamallasi lomakkeella.

Huomaa, että ammattikorkeakoululain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista syistä:

 1. jos suorittaa asevelvollisuutta, siviilipalvelua tai naisten vapaaehtoista asepalvelua
 2. on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai
 3. on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Yhden paikan säännös koskee kaikkia korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksia. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

 • Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.
 • Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.
 • Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.
 • Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.

Yhteishaun ja erillishaun hakujen ja valintojen aikataulut vaihtelevat, joten huomioithan seuraavat asiat:

 • Yhteishaun ja erillishaun hakukohteiden valinnan tulosten julkaisu sekä paikan vastaanoton aikataulu saattavat vaihdella. Voit kuitenkin ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Paikan vastaanotto on sitova, etkä voi purkaa opiskelupaikan vastaanottoa myöhemmin.
 • Jos otat paikan vastaan esimerkiksi yhteishausta, peruuntuu samalla erillishaun hakukohteesi. Näin käy myös, jos otat yhteishaussa paikan vastaan, ja jäät jonottamaan ylempää hakutoivetta.

Korkeakoulut julkaisevat erillishakujen valinnan tulokset eri aikaan. Tarkista valintojen julkistamisen tarkat päivämäärät korkeakoulujen omilta sivuilta. Korkeakoulujen sivuilta löydät myös lisätietoa ja tarkemmat ohjeet paikan vastaanotosta.

Jos et saanut opiskelupaikkaa

Jos et tule valituksi yhteishaussa, sinulle lähetetään sähköposti, jossa on linkki tuloskirjeeseen. Tuloskirjeessä kerrotaan saamasi pistemäärät ja mahdollinen sijoittumisesi varasijoille niihin koulutuksiin, joihin olet pyrkinyt. Ota selvää mahdollisuuksistasi päästä peruutuksen vuoksi vapautuvalle opiskelijapaikalle. Näille paikoille otetaan paremmuusjärjestyksessä seuraava hakija.

Huomioi myös, että avoimessa ammattikorkeakoulussa voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja tai laajempia opintokokonaisuuksia. Opiskelu avoimessa AMK:ssa ei johda tutkintoon, mutta suoritettuasi 60 opintopistettä koulutuskohtaisia opintoja voit hakeutua tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa, jolloin suorittamasi opinnot luetaan osaksi tutkintoa. Erillishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa siten, että tutkinto-opiskelijaoikeus alkaa seuraavan lukukauden alusta.

Lisähaku

Ammattikorkeakoulut voivat järjestää lisähaun 1.7. – 14.8.2019 niihin koulutuksiin, joihin on jäänyt vapaita opiskelupaikkoja.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Hakutoiveita ja niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi johonkin hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Kaikissa Saimaan ammattikorkeakoulun koulutuksissa järjestetään valintakoe. Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusalakohtaiset valintaperusteet ja valintakokeiden ajankohdat löydät tältä sivustolta kyseisen koulutusalan kohdalta.

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Jos kahden hakijan pistemäärä on sama, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Valintatapa 1 (valintakoe)
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 2 (valintakoe ja koulumenestys)
1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. hakutoivejärjestys
4. ylitäyttö

Valintatapa 3 (todistusvalinta)
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 4 (valintakoe ja työkokemus)
1.  valintakoepisteet
2.  työkokemuspisteet
3. hakutoivejärjestys
4. ylitäyttö

Valintatapa 5 (SAT-testi)
1. SAT pisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti:

EB-tutkintoIB-tutkintoReifeprüfung-tutkintoSuomalainen ylioppilastutkinto
Matematiikka Muu aine-kohtainen koe      
9,50–10,00 9,00–10,00 7 (Excellent) 13–15 pistettä Laudatur
8,50–9,45 8,00–8,95 6 (Very good) 12–10 pistettä Eximia cum laude approbatur
7,00–8,45 7,00–7,95 5 (Good) 8–9 pistettä Magna cum laude approbatur
6,00–6,95 6,00–6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur
5,00–5,95 5,00–5,95 3 (Mediocre) 5–6 pistettä Lubenter approbatur
4,00–4,95 4,00–4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur

IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

IB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

 IB- tutkinto  YO
 RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli  
 A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli  Äidinkieli
 RYHMÄ 2: vieraat kielet  
 Taso B 2. kotimainen kieli, pitkä
  Vieras kieli, pitkä
  Vieras kieli, lyhyt
RYHMÄT 3 ja 4: Reaaliaineet  
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
RYHMÄ 5: matematiikka  
Matematiikka High level & Standard level Pitkä matematiikka
Mathematical studies Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

EB- tutkinto  YO
1. kieli (L1)  Äidinkieli
2. kieli (L2)  2. kotimainen kieli, pitkä
3. kieli (L3)  Vieras kieli, pitkä
4. kieli (L4) Vieras kieli, lyhyt
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
Matematiikka
Standard level (5 tuntia)
Pitkä matematiikka
Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)
Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

RP-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta "Prüfungsergebnis in dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M).