Konetekniikan koulutus

Konetekniikan muuntokoulutus, Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Konetekniikan monimuoto-opinnot järjestetään pääasääntöisesti kolmena iltana viikossa koko lukuvuoden ajan.

Hyväksiluvut aiemmista opinnoista tehdään opintojen alussa laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä.

Tavoite

Saimaan ammattikorkeakoulusta koneinsinööriksi valmistuttuasi sinulla on vahva tekninen perusosaaminen, jota voit soveltaa useissa eri ammateissa ja tehtävissä. Sinulla on valmiudet toimia luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaisena. Valmistustekniikkaan ja tuotantoprosesseihin perehtyneenä pystyt toimimaan tuotannon, prosessien johtamisen, myynnin ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Opiskelet myös viestintää ja vuorovaikutustaitoja ja opit työskentelemään monialaisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Konetekniikan opiskelijoilla on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: kone- ja tuotesuunnittelu sekä tuotantotekniikka ja kunnossapito.

Opintojen rakenne

Monimuoto-opinnot on mahdollista suorittaa esimerkiksi päivätyön ohessa. Konetekniikan monimuoto-opinnot järjestetään pääasääntöisesti kolmena iltana viikossa koko lukuvuoden ajan.

Konetekniikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

- perusopinnot 123 op
- ammattiopinnot 44 op
- suuntautumisvaihtoehdon opinnot 20 op
- vapaasti valittavat opinnot 8 op
- työharjoittelu 30 op
- opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyön aihe valikoituu pitkälti opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation mukaan. Yleensä opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Tehtävänimikkeitä

  • koneinsinööri
  • automaatioinsinööri
  • tuotantopäällikkö
  • suunnitteluinsinööri
  • työnjohtaja
  • tarkastusinsinööri
  • huolto- ja neuvontainsinööri
  • kunnossapitoinsinööri
  • myynti-insinööri

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan opiskelijavaihtoon opintojen loppupuolella. Vaihtokohde on helppo löytää ulkomaalaisista yhteistyöyliopistoista. Koko lukuvuoden pituisella opiskelijavaihdolla sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto, jolloin valmistut koneinsinööriksi samanaikaisesti Saimaan ammattikorkeakoulusta ja vaihtokohteesta.

Lisätietoa opetuskielestä

Halutessasi voit suorittaa osan opinnoista myös englannin kielellä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto sijaitsevat samalla kampuksella. Näin sinun on mahdollista konetekniikan insinööriksi valmistuttuasi jatkaa opintojasi DI-tutkintoon jo valmiiksi tutussa ympäristössä.