Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan muuntokoulutus Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan monimuoto-opinnot järjestetään pääsääntöisesti ilta- ja viikonloppuopetuksena.

Hyväksiluvut aiemmista opinnoista (rakennusmestari amk -tutkinto, insinööri amk -tutkinto, tekniikan kandidaatti) tehdään opintojen alussa laadittavan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä.

Tavoite

Rakennustekniikan koulutusohjelmasta valmistuu insinöörejä rakennusalan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Insinöörinä osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, olet neuvottelu- ja yhteistyökykyinen ja pystyt viestimään sekä kirjallisesti että suullisesti. Sinulla on tietotekniset valmiudet ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan, esteettömän ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa, uudistamisessa ja ylläpitämisessä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknistä perusosaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä. Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämistä sekä rakennusalan vaatimaa digitaalista osaamista. Monimuotokoulutuksen painopisteitä ovat rakenteiden mekaniikan osaamisen päivittäminen, nykyaikaiset suunnittelun ja ohjauksen työkalut, oman alan toimintaympäristöjen kokonaishallinta, projektihallintaosaaminen sekä kehittämisosaaminen ja osaamisen johtaminen.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Opinnäytetyö laaditaan aiheesta, jonka opettaja ja opiskelija keskenään sopivat. Aiheen vahvistaa koulutuspäällikkö tai eri koulutusohjelmien koulutuspäälliköt yhdessä. Opinnäytetyön voi tehdä myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä. Tällöin on kuitenkin opiskelijan itsenäinen osuus työstä pystyttävä osoittamaan ja arvioimaan. Opinnäytetyöstä laaditaan opetussuunnitelmassa asetettujen vaatimusten mukainen kirjallinen opinnäytetyöraportti.

Tehtävänimikkeitä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ymmärtävät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitsevat hyvin jonkin sen luomiseen ja ylläpitämiseen tai liiketoimintaan liittyvistä osa-alueista. He työskentelevät esimerkiksi suunnittelijoina, rakennuttajina, projekti-, työmaa- tai tuotantopäälliköinä sekä myynti-insinööreinä.