Valintaperusteet ja valintakokeet

Hakukelpoisuusvaatimus/kohderyhmä Konetekniikan koulutus, monimuoto

 • insinööri (konetekniikka)
 • insinööri amk (soveltuva ala)
 • kesken olevat amk-insinööriopinnot (konetekniikka) suoritettu vähintään 160 op
 • tekniikan kandidaatti (soveltuva ala)

Harkinnanvarainen valinta

Saimaan ammattikorkeakoulun insinööri AMK -koulutuksessa (monimuotototeutus) voidaan käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos amk katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa.

Hakukelpoisuusvaatimus/kohderyhmä Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, monimuoto

 • insinööri (rakennustekniikka)
 • insinööri amk (soveltuva ala)
 • kesken olevat amk-insinööriopinnot (rakennustekniikka) suoritettu vähintään 160 op
 • rakennusmestari amk
 • tekniikan kandidaatti (soveltuva ala)

Harkinnanvarainen valinta

Saimaan ammattikorkeakoulun insinööri AMK -koulutuksessa (monimuotototeutus) voidaan käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos amk katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa.

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän, valintakokeen ja haastattelun perusteella.

 • Valintakoe 50 %
 • Motivaatio ja perustelut (ennakkotehtävä ja haastattelu) 50 % .
 • Max pistemäärä 100 pistettä.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset.

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset ennakkotehtävän palauttaneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeen voi suorittaa ainoastaan Saimaan ammattikorkeakoulussa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoe järjestetään perjantaina 5.5.2017

Ennakkotehtävä

Ennakotehtävä on saatavilla Saimaan amk:n hakusivuilta. Ennakkotehtävä on palautettava Saimaan ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 12.4.2017 mennessä.