Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB)
  • Eurooppalaisen Baccalaureate -tutkinnon (EB)
  • Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemmin vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Korkeakoulututkinnolla ei voi hakea ellei hakukohteen valintaperusteissa toisin mainita. Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia.

Koulutualakohtaiset valintaperusteet ja mahdolliset poikkeavat pohjakoulutusvaatimukset löydät kunkin koulutusalalan kohdalta.

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisesta hakemisesta koulutuksittain. Harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopio todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.

Saimaan ammattikorkeakoulun päivätoteutuksista kuvataiteen koulutuksessa sekä englanninkielisessä koulutuksessa on käytössä harkinnanvarainen haku, muihin koulutuksiin ei voi hakea harkinnanvaraisessa haussa.

Varsinaisen hakulomakkeen lisäksi hakijan on täytettävä harkinnanvaraisen haun lomake (DOC), (PDF).

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta hakevat eivät ole mukana yhteishaussa, vaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää erillishaun joustavasti ja tehdä opiskelijavalinnat aina heti, kun hakija on suorittanut Avoimessa ammattikorkeakoulussa 60 opintopistettä.

Ammattikorkeakouluopintojen tulee olla koulutuskohtaisia opintoja ja kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään. Katso Saimaan ammattikorkeakoulun valintamenettely täältä. 

Liitteiden (todistukset ja ennakkotehtävät) toimitusaikataulu 

Todistuskopiot 10.4.2019 klo 15 mennessä

Suomalaisella tutkintotodistuksella hakevien ei tarvitse toimittaa todistusjäljennöstä hakuaikana. Ammatillisen tutkinnon todistukset tarkistetaan hyväksytyksi tulleilta. Poikkeuksena ovat ennen vuotta 1990 suomalaisen ylioppilastutkinnon suorittaneet, joiden on ladattava Opintopolkuun/ toimitettava todistuskopiot 10.4.2019 klo 15.00 mennessä. Hakukeväänä valmistuvien osalta haussa käytetyn tutkinnon on oltava suoritettuna kevään haussa niin, että ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen kopio on perillä korkeakoulussa viimeistään 8.7.2019 klo 15.00. Ylioppilastutkinnon todistuksen kopiota ei tarvitse toimittaa.

Osoittaakseen hakukelpoisuutensa Suomen ulkopuolella suoritetulla tutkinnolla hakevan on ladattava Opintopolkuun/  toimitettava kopio hakemuksensa perusteena olevasta lopullisesta tutkintotodistuksesta kevään 1. haussa viimeistään 30.1.2019 klo 15.00 ja 2. haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on hakijan ensimmäinen toive. Se koulu päättää hakukelpoisuudesta kaikkiin ammattikorkeakouluihin. Tämä ei koske hakukautena valmistuvia ulkomaisen tutkinnon suorittavia hakijoita, joiden tulee toimittaa todistuskopiot 8.7.2019 klo 15.00 mennessä. Vain lopullinen tutkintotodistus voidaan hyväksyä, tilapäisiä tai väliaikaisia todistuksia ei hyväksytä.

Jos tutkintotodistuksen kieli ei ole suomi, ruotsi tai englanti, hakijan on lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän tekemästä käännöksestä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Käännös tulee toimittaa ensisijaisen ammattikorkeakouluhakukohteen hakijapalveluihin.

Jos hakija on pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa eikä hän voi todistaa tutkintoaan asiakirjoin, ammattikorkeakoulu voi kutsua hakijan valintakokeeseen. Hakijalla tulee olla pakolaisstatuksestaan viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella). Hakijan tulee toimittaa kopio kyseisestä päätöksestä ensisijaisen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin.

Todistuskopiot toimitetaan sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, joka on valittu ensisijaiseksi ammattikorkeakouluhakukohteeksi. Poikkeuksena on harkinnanvarainen hakija, jonka tulee toimittaa tarvittavat liitteet jokaisen hakutoiveen ammattikorkeakoulun hakijapalveluun. Todistuskopioiden tulee olla perillä ao. ammattikorkeakoulussa kevään 1. haussa viimeistään 30.1.2019 klo 15.00 ja 2. haussa viimeistään 10.4.2019 klo 15.00.

Ennakkotehtävät 

Ennakkotehtävät toimitetaan jokaiseen ennakkotehtäviä pyytäneeseen ammattikorkeakouluun.

Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen ennakkotehtävät on palautettava Linnalan kampukselle, osoitteeseen Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra, hakuajan päättymiseen eli 3.4.2019 mennessä.