Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus

Imatra

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Restonomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Restonomi on majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan asiantuntija, joka työskentelee esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä tai alan yrittäjänä. Saimaan ammattikorkeakoulun restonomit oppivat kehittämään ja johtamaan asiakaslähtöiseti, seuraamaan trendejä sekä ennakoimaan alan kehitystä.

Koulutuksessa painotetaan esimiestaitoja, kansainvälisyyttä sekä alan liiketoimintaprossessien kehittämistä. Opit myymään ja markkinoimaan tehokkaasti ja kannattavasti myös erilaisissa digitaalisissa kanavissa.

Koulutuksen aikana toimit tiiviissä yhteistyössä alan yritysten kanssa. Teet ison osan opinnoista työelämäprojekteina ja hankkeina alueen elinkeinoelämälle. Lisäksi työskentelet opintojesi osana Saimaan ammattikorkeakoulun omistamassa Kampusravintolat Oy:ssä. Kansainvälisyys on meillä arkipäivää ja sinulle aukeaa monia erilaisia mahdollisuuksia kehittää omaa kansainvälistä osaamistasi ja yhteistyöverkostoja.

Koulutuksen sisältö

Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan hotelli-, ravintola- ja matkailualan yritysten toimintaympäristön ja ymmärtämään palveluosaamisen merkityksen alan yritystoiminnassa. Tutustut aktiivisesti alan toimijoihin kotimaassa ja ulkomailla. Opinnoissa korostuu viestinnän merkitys.

Toisena opiskeluvuotena opit kansainvälisyyden vaikutuksesta, mahdollisuuksista ja merkityksestä alan kehityksessä. Opit käytännön esimiestaitoja ja kannattavan yritystoiminnan perusteet. Tunnistat asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä osaat kehittää kokonaisvaltaisia kokemuksia.

Kolmantena vuotena opit yrityksen strategisen johtamisen merkityksen. Aloitat opinnäytetyön tekemisen ja opit soveltamaan tutkimusmenetelmiä.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Voit syventää opintojasi valitsemallasi alalla, joita ovat ravintolaliiketoimintojen kehittäminen (16 op) tai hotelli- ja majoitusliiketoimintojen kehittäminen (16 op). Teet valinnan ensimmäisen opiskeluvuoden keväänä.

Opintojen rakenne

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksen perusopinnot ovat 52 opintopistettä ja ammattiopinnot 98 opintopistettä. Tutkintoon kuuluu 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, joka on jaettu kolmeen osaan. Lisäksi opintoihin kuuluu 15 opintopisteen laajuiset vapaasti valittavat opinnot sekä opinnäytetyö, jonka laajuus on 15 opintopistettä.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämäläheinen suunnittelu- , kehittämis- tai tutkimustyö. Sen tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Laadit opinnäytetyön aiheesta, jonka sovit yhdessä opettajasi kanssa. Voit tehdä opinnäytetyön yksin tai kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä.

Teet opinnäytetyöstäsi opetussuunnitelmassa asetettujen vaatimusten mukaisen kirjallisen opinnäytetyöraportin, joka tallennetaan Theseus-verkkokirjastoon.

Uramahdollisuudet

Restonomina sinusta tulee majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan asiantuntija ja edelläkävijä. Työskentelet esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä tai alan yrittäjänä ja osaat kehittää ja johtaa palveluja asiakaslähtöisesti kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille. Restotonomina voit työskennellä esimerkiksi vastaanottopäällikkönä, ravintolapäällikkönä, myyntipalvelun asiantuntijana, Revenue Managerina, kokous- ja kongressivastaavanan tai vaikkapa matkailupalvelujen projektivastaavana.

Tehtävänimikkeitä

 • Matkailupäällikkö
 • Keittiöpäällikkö
 • Ravintolapäällikkö
 • Vastaanottopäällikkö (hotelli)
 • Talousesimies
 • Asiakaspalveluvastaava
 • Palvelusuunnittelija, palvelupäällikkö, Palveluneuvoja
 • Kohdepäällikkö
 • Asiantuntija
 • Yrittäjä
 • Myyntipäällikkö

Pätevyys

Restonomi (AMK)

Kansainvälistyminen

Kielitaidon kartuttaminen ja muihin kulttuureihin tutustuminen on helppoa kotikampuksella. Saimaan ammattikorkeakouluun kansainväliyyttä tuovat useasta eri maasta tulevat opettajat ja vaihto-opiskelijat.

Sinun on lähteä vaihtoon ulkomaille. Saimaan ammattikorkeakoulu on mukana useissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (Nordplus, Erasmus, FIRST), minkä lisäksi ammattikorkeakoululla on yhteistyösopimuksia useiden kymmenien oppilaitosten ja yritysten kanssa eri puolilla maailmaa. Vaihtokohteeksi voit valita yhteistyöoppilaitoksen esimerkiksi Keski-Euroopasta, Aasiasta tai Venäjältä. Ulkomainen opiskelujakso toteutetaan toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Lukukauden tai -vuoden pituinen opiskelujakso ulkomailla antaa sinulle muiden valmiuksien lisäksi myös vankan kieli- ja kulttuurialueen tuntemuksen, mikä voi antaa lisäpotkua tulevalle työurallesi.

Lisätietoa opetuskielestä

Suomi, englanti. Osa opintojaksoista opiskellaan englannin kielellä.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Restonomina voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sen jälkeen, kun olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta.