Lappeenranta

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
Restonomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutus on mukana lisähaussa 10.–31.7.2019. Hae opiskelemaan Opintopolussa.

Koulutuksen tavoite

Restonomi on majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan moniasiantuntija ja edelläkävijä.

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon restonomeilla on selkeä käsitys liikkeenjohdossa tarvittavasta palveluliiketoiminnan ja talouden osaamisesta sekä alan palvelujen kehittämisestä.

Restonomi kehittää ja johtaa palveluja asiakaslähtöisesti, seuraa trendejä, ennakoi kehitystä ja toimii asiakaslähtöisesti. Työkokemukseen yhdistetty tutkinto antaa restonomille hyvät valmiudet toimia ammatissaan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Koulutuksen sisältö

Restonomiopinnot sisältävät esimiestyötä, yrittäjyyttä, laskentatoimea,  markkinointia, palvelumuotoilua, hotelli- ja ravintolaliiketoimintaa, yrittäjyyttä, sähköisen liiketoiminnan opintoja sekä alan palveluliiketoimintaa.

Opintojen aikana tehdään harjoitus- ja projektitöitä työelämäympäristöissä.  Käytännön osaamista harjoitellaan myös kampuksen omissa ravintoloissa.

Ensimmäisen vuoden aikana opit hahmottamaan hotelli-, ravintola- ja matkailualan yritysten toimintaympäristön ja ymmärtämään palveluosaamisen merkityksen alan yritystoiminnassa. Tutustut aktiivisesti alan toimijoihin kotimaassa ja ulkomailla. Opinnoissa korostuu viestinnän merkitys.

Toisena opiskeluvuotena opit kansainvälisyyden vaikutuksesta, mahdollisuuksista ja merkityksestä alan kehityksessä. Opit käytännön esimiestaitoja ja kannattavan yritystoiminnan perusteet. Tunnistat asiakkaiden tarpeet ja toiveet sekä osaat kehittää kokonaisvaltaisia kokemuksia.

Kolmantena vuotena opit yrityksen strategisen johtamisen merkityksen. Aloitat opinnäytetyön tekemisen ja opit soveltamaan tutkimusmenetelmiä.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Voit suuntautua ravintolaliiketoimintojen kehittämiseen (16 op) tai hotelli- ja majoitusliiketoimintojen kehittämiseen (16 op). Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta, vapaasti valittavista opinnoista ja opinnäytetyöstä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on työelämäläheinen suunnittelu- , kehittämis- tai tutkimustyö, joka tehdään usein yrityksen, järjestön tai muun yhteistyökumppanin tarpeisiin. Sen tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisyys on matkailu- ja ravitsemisalan arkipäivää. Saimaan ammattikorkeakoulussa opiskelet aidosti kansainvälisessä ympäristössä, johon tulee sekä opiskelijoita että henkilökuntaa useista eri maista.

Kannustamme opiskelijoita lähtemään vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille, ja olemme mukana useissa kansainvälisissä opiskelijavaihto-ohjelmissa (Nordplus, Erasmus, FIRST).

Sen lisäksi meillä on yhteistyösopimuksia useiden kymmenien oppilaitosten ja yritysten kanssa eri puolilla maailmaa. Vaihtokohteeksi voit valita yhteistyöoppilaitoksen esimerkiksi Keski-Euroopasta, Aasiasta tai Venäjältä.

Ulkomainen opiskelujakso toteutetaan toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Lukukauden tai -vuoden pituinen opiskelujakso ulkomailla antaa sinulle muiden valmiuksien lisäksi myös vankan kieli- ja kulttuurialueen tuntemuksen, mikä voi antaa lisäpotkua tulevalle työurallesi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Restonomiopiskelijat tekevät yhteistyötä paikallisten hotelli- ja ravitsemisalan yritysten ja matkailualan toimijoiden kanssa, mikä mahdollistaa verkostoitumisen jo opiskeluaikana.

Lisätietoa opetuskielestä

Suomi. Osa opintojaksoista opiskellaan englannin kielellä.

Pätevyys

Restonomi (AMK)

Uramahdollisuudet

Restonomina sinusta tulee majoitus-, ravitsemis- ja matkailualan asiantuntija ja edelläkävijä. Työskentelet esimies-, johto- ja asiantuntijatehtävissä tai alan yrittäjänä, ja osaat kehittää ja johtaa palveluja asiakaslähtöisesti kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaille.

Restonomina voit työskennellä esimerkiksi vastaanottopäällikkönä, ravintolapäällikkönä, myyntipalvelun asiantuntijana, Revenue Managerina, kokous- ja kongressivastaavanan tai vaikkapa matkailupalvelujen projektivastaavana kotimaassa tai ulkomailla.

Tehtävänimikkeitä

 • Matkailupäällikkö
 • Keittiöpäällikkö
 • Ravintolapäällikkö
 • Vastaanottopäällikkö (hotelli)
 • Talousesimies
 • Asiakaspalveluvastaava
 • Palvelusuunnittelija, palvelupäällikkö, palveluneuvoja
 • Kohdepäällikkö
 • Asiantuntija
 • Yrittäjä
 • Myyntipäällikkö

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Voit hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen sen jälkeen, kun olet työskennellyt alalla vähintään kolme vuotta.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat

Hospitality Management in Saimaa UAS (YouTube)