Hotelli- ja ravintola-alan koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

 

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 3A: TODISTUSVALINTA
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 70 % aloituspaikoista

Valintatapa 3A: 30 % aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3A (todistusvalinta) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Matkailu-, ravitse-mis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään toukokuussa 2019.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 4.6.2019 alkaen klo 10.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Saimaan ammattikorkeakoulun aulassa, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta. Ohje valintakokeeseen osallistuvalle

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 20.5.- 4.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu, Saimaan ammattikorkeakoulussa haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta, sen jälkeen tai tarvittaessa myös kirjallista osuutta seuraavana päivänä.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Kirjoitelmasta tai haastattelusta on saatava vähintään 1 piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo julkaistaan Opintopolku-palvelusta tai ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla myöhemmin.

 

Opiskelijavalinta ENGLANNINkieliseen koulutukseen

Tourism and Hospitality  -koulutus on mukana sekä 1. hakuajassa 9.1. - 23.1.2019 että 2. hakuajassa 20.3. - 3.4.2019.

Opiskelijat voidaan valita kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 5: SAT -testi
Osiot:
1. Evidence-Based Reading and Writing
        Reading test 500 pistettä
        Writing and Language Test 500 pistettä
2. Math 500 pistettä

Tasapistesääntö:
1. SAT -pisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 5 (SAT -valinta) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Virallinen SAT -tulosraportti pitää tilata suoraan testin järjestäjältä. Hakijan itse tulostamia tai lähettämiä raportteja ei oteta huomioon.
SAT-testin tulos tulee toimittaa ammattikorkeakoululle 10.4.2019 mennessä.
Saimaan amk:n SAT -koodi on 7191.

Aloituspaikoista 75% jaetaan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille ja 25% suomalaisen tutkinnon suorittaneille.

Valintakoe 4.4.2019

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallisen valintakokeen yhteinen osuus pidetään torstaina 4.4.2019 Lappeenrannassa.
Hotelli- ja ravintola-alan englanninkielisen Tourism and Hospitality Management -koulutuksen valintakokeisiin on ennakkomateriaali:

PRE-READING MATERIALS FOR ENTRANCE EXAM 2019

 

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, englannin kielen taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo julkaistaan Opintopolku-palvelusta tai ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla myöhemmin.