Valintaperusteet ja valintakokeet

Opiskelijavalinta

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 30 % aloituspaikoista

Valintatapa 2: 70 % aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

Valintatapa 2, vaihtoehto 2A
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä valintakoekutsua. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa.

Hakija osallistuu valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka hakukohteen hän on asettanut matkailu- ja ravitsemisalan ylimmäksi hakutoiveeksi. Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Listan valintakoehteistyötä tekevistä koulutuksista löydät täältä.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 6.6.2017 alkaen klo 10.00. Tarkemmat tiedot valintakokeesta löydät tältä sivulta toukokuussa.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa, joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla kevään haussa 5.5.-6.6.2017. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu, Saimaan ammattikorkeakoulussa haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta, sen jälkeen tai tarvittaessa myös kirjallista osuutta seuraavana päivänä.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.