Valintaperusteet ja valintakokeet

LISÄHAKU

6 aloituspaikkaa.

Koulutukseen haetaan korkeakoulujen yhteishaun lisähaussa. Hakuaika 24.7. - 4.8.2017.

Valintaperusteet ja hakulomake:  www.opintopolku.fi

ENNAKKOAINEISTO

Katso molemmat oheiset videot ja lue oheinen pdf-tiedosto

VALINTAKOE

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa. Valintakoe perustuu sekä ennakkoon jaettuun että kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Valintakokeeseen sisältyy kirjallisen osuuden lisäksi haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta tai sen jälkeen.

Valintakoe järjestetään 11.8.2017 klo 10.00 alkaen.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Valintakokeen kaikista osioista on saatava vähintään 1 piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Opiskelijavalinta

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 30 % aloituspaikoista

Valintatapa 2: 70 % aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavasti:

Valintatapa 2, vaihtoehto 2A
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6