Valintaperusteet ja valintakokeet

Hotelli- ja ravintola-alan koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

 

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A
Koulumenestys 30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 70 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 30 % aloituspaikoista

Valintatapa 2: 70 % aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2A

Yo-tutkintotodistus

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

10

9

8

7

6

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen   kotimainen): pitkä (lyhyt/keskipitkä)

10 (9)

9 (8)

8 (7)

7 (6)

6 (5)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä)
tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)

10

9

8

7

6

* IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Matkailu-, ravitse-mis- ja talousalan valtakunnallinen valintakoe on sama päivä- ja monimuotototeutuksissa. Tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumista julkaistaan tällä sivulla viimeistään toukokuussa 2018.

Valintakokeen yhteinen osuus pidetään kevään yhteishaussa ti 5.6.2018 alkaen klo 10.00.

Valintakokeessa käytetään ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla 21.5.- 5.6.2018. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeeseen sisältyy yhteisen kirjallisen osuuden lisäksi ammattikorkeakoulun valinnan mukaan joko kirjoitelma tai haastattelu, Saimaan ammattikorkeakoulussa haastattelu. Haastattelu voi olla ennen kirjallista osuutta, sen jälkeen tai tarvittaessa myös kirjallista osuutta seuraavana päivänä.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, äidinkielen, englannin ja ongelmanratkaisun taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia.

Valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä. Kirjoitelmasta tai haastattelusta on saatava vähintään 1 piste, samoin yhteisen kirjallisen osuuden kaikista osioista on saatava vähintään yksi piste. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo julkaistaan Opintopolku-palvelusta tai ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla myöhemmin.

 

Opiskelijavalinta ENGLANNINkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta tehdään valintatapa 1 mukaisesti (valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.)

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Valintakoe

Valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsu lähetetään sähköpostilla. Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan valtakunnallisen valintakokeen yhteinen osuus pidetään torstaina 5.4.2018.

Valintakokeessa painotetaan soveltuvuutta alan koulutukseen, motivaatiota, englannin kielen taitoa sekä matemaattis-loogisia valmiuksia. Kaikki kokeen osiot on suoritettava hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi. Koetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Valintakoeyhteistyötä tekevien ammattikorkeakoulujen luettelo julkaistaan Opintopolku-palvelusta tai ammattikorkeakoulujen verkkosivuilla myöhemmin.