Imatra

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataiteilija (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiudet toimia kuvataiteilijan ammatissa. Koulutuksessa keskitytään nykytaiteeseen ja opitaan monipuolisesti sekä perinteisiä että uusia taiteen tekemisen menetelmiä. Koulutuksessa opit kuvataiteen tekemisen käytännön ja teorian kautta, yksittäisissä opinnoissa ja myös työelämälähtöisissä projekteissa. Opiskelijana teet taidetta erilaisissa oppimisympäristöissä, mikä vahvistaa ammatillista kehittymistäsi ja visuaalisen alan asiantuntijuuttasi.

Kuvataiteilijalla on vahva ammatti-identiteetti ja oman alansa arvoperusta. Työelämäläheisyyttä vahvistavat opettajina toimivat kuvataiteilijat. Opiskelijana opit toimimaan oman alasi verkostoissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Opintojesi ajaksi teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman, johon voit koota opintoja kuvataiteen lisäksi myös muilta koulutusaloilta.

Ydinosaaminen:

 • Taiteellinen työskentely ja sen kehittäminen
 • Taiteilijan ammatinharjoittaminen
 • Taiteen arviointi ja analysointi

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Ensimmäisen vuoden aikana opiskelet monipuolisesti eri taiteenaloja. Sen jälkeen voit syventyä joko yhden taiteenalan ammattiopintoihin tai voi koota oppiaineita eri taiteenlajeista.

Kuvataiteen koulutuksessa voit opiskella taidegrafiikkaa, maalausta, valokuvataidetta, kuvanveistoa tai korutaidetta. Perinteisten menetelmien rinnalla ovat vahvasti mukana uudet materiaalit ja teknologiat.

Lisäksi voit valita kursseja taiteenaloja yhdistävistä opinnoista sekä opintoja, jotka suoritetaan yhdessä muiden alojen opiskelijoiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa.

Opintojen rakenne

Kuvataiteen koulutuksen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

 • Perusopinnot 96op: 11op ammattikorkeakoulun yhteisiä perusopintoja, 62 op taiteellisen työskentelyn osaamista, 12 op taiteen arviointia ja analysointiosaamista ja 11 op taiteilijan ammatinharjoittamisen osaamista.
 • Ammattiopinnot 60 op: taiteellinen työskelys 36op sekä vaihtoehtoisiset opinnot 24 op
 • Syventävät ammattiopinnot (24op) ovat taiteen tekemisen menetelmäopintoja
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kokonaisuudessaan 15 opintopistettä. Opinnäytetyö koostuu sekä taiteellisesta osuudesta että kirjallisesta raportista. Opinnäytyö etenee itsenäisenä työskentelynä, johon kuuluu henkilökohtaista ohjausta, ryhmäohjausta sekä kritiikkiä. Opinnäytetyö esitellään opinnäytetyönäyttelyssä Imatran taidemuseolla tai muussa julkisessa näyttelytilassa Imatra - Lappeenranta -alueella.

Uramahdollisuudet

Kuvataiteilija toimii yleensä itsenäisenä taiteilijana ja osaa toimia monikulttuurisessa sekä kansainvälisissä työyhteisössä. Hän voi myös työskennellä ohjaus- ja suunnittelutehtävissä sekä asiantuntijana erilaisissa alueellisissa ja valtakunnallisissa projekteissa ja yhteisöissä. Kuvataiteilija toteuttaa erilaisia hankkeita yksin ja yhdessä muiden taiteilijoiden sekä eri tahojen kanssa.

Tehtävänimikkeitä

Kuvataiteilija

Pätevyys

Kuvataiteilija (AMK)

Kansainvälistyminen

Järjestämme aktiivisesti kansainvälisiä taidetapahtumia kuten näyttelyitä, seminaareja ja työpajoja. Kuvataiteen pää- ja sivutoimisina opettajina toimii suomalaisten opettajien lisäksi kansainvälisiä opettajia, samoin opiskelija-ja opettajavaihto on vilkasta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Teemme runsaasti yhteistyöhankkeita alueen eri kulttuurilaitosten ja toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Imatran kaupungin kanssa tehdään paljon yhteistyötä.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Ammattikorkeakoulun toiminnan painoalat ovat:

 1. Innovaatioista liiketoimintaa
 2. PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen
 3. Asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut

 

Kuvataide on mukana monessa hankkeessa, joissa etsitään taiteilijoille erilaisia ansaintamalleja ja kehitetään uusia toimintamuotoja.

Jatko-opintomahdollisuudet

Opintoja voi jatkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai yliopistojen maisteriohjelmiin. Saimaan ammattikorkeakoulussa on tarjolla kuvataiteilijan ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus.