Opiskelijavalinta

Kuvataiteen koulutuksessa valintakokeella on suuri painoarvo opiskelijavalinnassa.

Hakijat kutsutaan valintakokeeseen ennakkotehtävän perusteella. Lopullinen opiskelijavalinta perustuu valintakokeesta annettaviin pisteisiin (maks. 100 pistettä).

Huom! Muista täyttää sähköinen yhteishakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi. Pelkkien tehtävien ja/tai lisälomakkeiden palauttaminen ei riitä haun tekemiseksi.

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut koulutodistuksistaan virheellisiä tietoja.

Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävä on saatavilla Saimaan ammattikorkeakoulun internetsivuilla 9.1.2019 alkaen tai ne voi tilata suoraan Linnalan kampukselta (puh. 040 847 9445). Ennakkotehtävä on palautettava Linnalan kampukselle (Tietäjänkatu 5, 55120 Imatra) hakuajan päättymiseen eli 3.4.2019 mennessä.

Ennakkotehtävä on suoritettava annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta hakija voidaan kutsua valintakokeeseen. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei vaikuta lopullisessa valinnassa.

Valintakoe      

Valintakokeet ovat ammattikorkeakoulu- ja koulutuskohtaisia.

Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuksen valintakokeeseen kutsutaan kolminkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden. Hakijan tulee saada vähintään puolet (50 %) valintakokeen enimmäispistemäärästä. Jokainen kokeen osio on suoritettava hyväksytysti.

Valintakoe järjestetään 3. - 6.6.2019

Harkinnanvarainen valinta

Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutus voi käyttää myös harkinnanvaraista valintaa, jos se katsoo hakijan tietojen ja taitojen riittävän opintoihin, vaikka hakukelpoista tutkintoa ei ole. Ennakkotehtävä on suoritettava annettujen ohjeiden mukaisesti, jotta hakija voidaan kutsua valintakokeeseen. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hakijat valitaan pelkän valintakokeen perusteella.

Varsinaisen hakulomakkeen lisäksi hakijan on täytettävä harkinnanvaraisen haun lomake (DOC), (PDF).