Liiketalouden digitradenomikoulutus

Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Tradenomi on liiketalouden asiantuntija. Hän tuntee menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja osaa tehdä perusteltuja päätöksiä. Tradenomi osaa hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on suomi.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin. Koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa. Opiskelijat perehtyvät käytännön liiketoimintaan ja solmivat samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiinsa.

Erilaisten työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus on osa tradenomien opintoja. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Opiskelijat käyttävät taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja oppivat hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä sekä erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Liiketalouden perusopintojen jälkeen digitradenomi erikoistuu ICT-alaan. Liiketalouden perusopintoja opiskellaan ensimmäinen vuosi.

Opintojen rakenne

Digitradenomikoulutuksessa opiskelet internet- ja mobiilisovellusten sekä muiden digitaalisten palvelujen kehittämistä nykyaikaisilla ohjelmistoilla.

Opinnoissa keskitytään erilaisten digitaalisten palveluiden ja sovellusten opiskeluun ja kehittämiseen. Taidot vaativat ohjelmointiosaamista, joka on yksi digitradenomikoulutuksen keskeisistä sisällöistä. Myös liiketoimintaosaaminen on tärkeä osa opintoja.

Digitradenomi on valmistuttuaan ammattimainen ja monipuolisesti tietojenkäsittelytaitoja hallitseva ohjelmistoalankehittäjä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Uramahdollisuudet

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi. Tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tradenomi on elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hän hallitsee yrityksen perustamisen ja saa valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Pätevyys

Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä. Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ICT-alan yritysten kanssa, joten sinulla on mahdollisuus luoda työelämäsuhteita jo opiskeluaikanasi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon jälkeen on mahdollista hakea opiskelemaan ylempää korkeakoulututkintoa.