Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä. ICT-alaan erikoistuneena digitradenomina olet myös ammattimainen, monipuolisesti tietojenkäsittelytaitoja hallitseva ohjelmistoalan kehittäjä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin, ja koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Perehdyt käytännön liiketoimintaan ja solmit samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin. Opintoihisi kuuluu erilaisten työelämäprojektien suunnittelua ja toteutusta. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Opit käyttämään taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä ja erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Digitradenomi erikoistuu ICT-alaan. Erikoistumisopinnot alkavat liiketalouden perusopintojen eli ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen.

Opintojen rakenne

Digitradenomikoulutuksessa opiskelet internet- ja mobiilisovellusten sekä muiden digitaalisten palvelujen kehittämistä nykyaikaisilla ohjelmistoilla.

Ohjelmointiosaaminen on yksi digitradenomikoulutuksen keskeisistä sisällöistä. Myös liiketoimintaosaaminen on tärkeä osa opintoja.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on yleensä suomi. Osa opintojaksoista saatetaan toteuttaa englanninkielisenä.

Uramahdollisuudet

Tradenomi on elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hän hallitsee yrityksen perustamisen ja saa valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Digitradenomi on ammattimainen ja monipuolisesti tietojenkäsittelytaitoja hallitseva ohjelmistoalan kehittäjä.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi.

Tradenomit hallitsevat perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissa keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Pätevyys

Tradenomi (AMK). Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ICT-alan yritysten kanssa, joten sinulla on mahdollisuus luoda työelämäsuhteita jo opiskeluaikanasi.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri yliopistojen maisteriohjelmiin.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat