Liiketalouden koulutus

Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Tavoite

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset ja osaat tehdä perusteltuja päätöksiä. Osaat hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin. Koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa. Perehdyt käytännön liiketoimintaan ja solmit samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin.

Erilaisten työelämäprojektien suunnittelu ja toteutus on osa tradenomiopintojasi. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Käytät taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja opit hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä sekä erilaisia tietokantoja. 

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Liiketalouden perusopintojen lisäksi suuntaudut opintojesi aikana valitsemaasi osa-alueeseen: laskentatoimeen, markkinointiin, yritysjuridiikkaan tai ict-alaan. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen lukukauden jälkeen.

Opintojen rakenne

Laskentatoimen osaajaksi

Laskentatoimen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena osaat hoitaa itsenäisesti monipuolisia taloushallinnon tehtäviä. Syvennät osaamistasi joko ulkoiseen laskentatoimeen tai johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

 

Ulkoisen laskentatoimen osaamisalueisiin sisältyy:

– kirjanpito ja tilinpäätös

– verotus

– tilintarkastus.

 

Johdon laskentatoimen ja rahoituksen osaamisalueisiin sisältyy:

– kustannus- ja kannattavuuslaskenta

– budjetointi ja talouden suunnittelu

– rahoitus ja investointien suunnittelu

– taloushallinnon tietojärjestelmät.

 

Laskentatoimen tradenomina työskentelet muun muassa kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, tilintarkastajana, controllerina, pankki- ja sijoitusneuvojana, veroasiantuntijana ja taloussihteerinä sekä muissa taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

 

Markkinoinnin tekijäksi

Markkinoinnin opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Markkinointia opiskellaan opiskelijoiden perustamassa tiimiyrityksessä. Sovellat opittua teoriaa ja tietoa käytäntöön yrityksille tehtävissä toimeksiannoissa, joista kertyy opintopisteitä.

Markkinointitradenomin osaamisalueisiin sisältyy:

– markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen

– tuotteistaminen ja brändien hallinta

– tuottavien asiakassuhteiden luominen

– asiakaspalvelu ja konsultoiva myyntityö

– markkinointiviestintä

– digitaalinen markkinointi

– projekti- ja tiimityöskentely

– yrittäjätaidot.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena tradenomina toimit markkinoinnin, markkinointiviestinnän, tuotekehityksen, suhde- ja tiedotustoiminnan sekä myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja vastuutehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.


Yritysjuridiikan osaajaksi

Juridiikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistut liiketoiminnassa tarvittavaan oikeudelliseen osaamiseen kuten yhtiö- ja vero-oikeuteen, sopimusoikeuteen sekä ulkomaankaupan oikeuteen. Sinulle kehittyy valmius ja kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa.

Juridiikkatradenomin osaamisalueita liike- ja hallintojuridiikassa ovat:

– esineoikeus

– finanssioikeus

– kauppaoikeus

– perhe- ja jäämistöoikeus

– työoikeus

 

Yritysjuridiikan tradenomina työskentelet veroasiantuntijana, pankki- ja sijoitusneuvojana, vakuutusalalla, sopimusasiantuntijana ja muissa yritystoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkishallinnon tehtävissä.

 

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Uramahdollisuudet

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi. Suuntautumisvaihtoehdostaan riippumatta hallitset perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä. Opinnoissasi keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tradenomina olet elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hallitset yrityksen perustamisen ja saat valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Tehtävänimikkeitä

  • Pankkitoimihenkilö
  • Laskuttaja
  • Tuotepäällikkö
  • Hallintosuunnittelija
  • Sijoitusneuvoja
  • Toimistotyöntekijä
  • Markkinointisuunnittelija
  • Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
  • Vientisihteeri

Pätevyys

Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä. Osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä. Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

 

Lisätietoa opetuskielestä

 

Opetuskieli on suomi.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon jälkeen sinun on mahdollista hakea opiskelemaan ylempää korkeakoulututkintoa.