Lappeenranta

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Tradenomi (AMK)
Tutkinnon laajuus on 3,5 vuotta eli 210 opintopistettä.

Koulutuksen tavoite

Tradenomina olet liiketalouden asiantuntija. Tunnet menestyvän ja kannattavan yritystoiminnan edellytykset. Osaat tehdä perusteltuja päätöksiä ja hoitaa itsenäisesti monipuolisia liiketalouden työtehtäviä.

Koulutuksen sisältö

Tradenomin koulutus kytkeytyy työelämän käytäntöihin, ja koulutuksessa tehdään laajaa yhteistyötä yritysten kanssa.

Perehdyt käytännön liiketoimintaan ja solmit samalla kontakteja mahdollisiin työnantajiin. Opintoihisi kuuluu erilaisten työelämäprojektien suunnittelua ja toteutusta. Projektit voivat olla esimerkiksi markkinointisuunnitelmia, messuille osallistumista, kampanjoiden järjestämistä ja talouden seurantajärjestelmien luomista.

Opit käyttämään taloushallinnon ja markkinoinnin ammattiohjelmistoja ja hyödyntämään myös muita tietojärjestelmiä ja erilaisia tietokantoja.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Voit suuntautua laskentatoimeen, markkinointiin tai yritysjuridiikkaan. Suuntautumisvaihtoehto valitaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Liiketalouden perusopinnot ovat kaikille yhteiset. Tutustu suuntautumisvaihtoehtoihin tarkemmin kohdassa ”Opintojen rakenne”.

Opintojen rakenne

Liiketalouden koulutuksen laajuus on 210 opintopistettä. Tutkinnon suorittaminen kestää keskimäärin 3,5 vuotta riippuen aiemmasta osaamisesta ja henkilökohtaisesta suunnitelmasta. Yksi opintopiste vastaa kansainvälisen ECTS-mitoituksen mukaan 26,7 tuntia keskiverto-opiskelijan tekemää työtä. Opintojen rakenne riippuu suuntautumisvaihtoehdosta.

Laskentatoimen osaajaksi

Laskentatoimen suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena osaat hoitaa itsenäisesti monipuolisia taloushallinnon tehtäviä. Syvennät osaamistasi joko ulkoiseen laskentatoimeen tai johdon laskentatoimeen ja rahoitukseen.

Ulkoisen laskentatoimen osaamisalueisiin sisältyvät:

 • kirjanpito ja tilinpäätös
 • verotus
 • tilintarkastus.

Johdon laskentatoimen ja rahoituksen osaamisalueisiin sisältyvät:

 • kustannus- ja kannattavuuslaskenta
 • budjetointi ja talouden suunnittelu
 • rahoitus ja investointien suunnittelu
 • taloushallinnon tietojärjestelmät.

Laskentatoimen tradenomina työskentelet muun muassa kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, tilintarkastajana, controllerina, pankki- ja sijoitusneuvojana, veroasiantuntijana ja taloussihteerinä sekä muissa taloushallinnon asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Laskentatoimen opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Markkinoinnin tekijäksi

Markkinointia opiskellaan opiskelijoiden perustamassa tiimiyrityksessä. Sovellat opittua teoriaa ja tietoa käytäntöön yrityksille tehtävissä toimeksiannoissa, joista kertyy opintopisteitä.

Markkinointitradenomin osaamisalueisiin sisältyvät:

 • markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • tuotteistaminen ja brändien hallinta
 • tuottavien asiakassuhteiden luominen
 • asiakaspalvelu ja konsultoiva myyntityö
 • markkinointiviestintä
 • digitaalinen markkinointi
 • projekti- ja tiimityöskentely
 • yrittäjätaidot.

Markkinoinnin suuntautumisvaihtoehdosta valmistuneena tradenomina toimit markkinoinnin, markkinointiviestinnän, tuotekehityksen, suhde- ja tiedotustoiminnan sekä myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja vastuutehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Markkinoinnin opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Yritysjuridiikan osaajaksi

Yritysjuridiikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistut liiketoiminnassa tarvittavaan oikeudelliseen osaamiseen kuten yhtiö- ja vero-oikeuteen, sopimusoikeuteen sekä ulkomaankaupan oikeuteen.

Sinulle kehittyy valmius ja kyky tunnistaa oikeudellisia ongelmia ja löytää niihin ratkaisuja yhdessä muun organisaation kanssa.

Juridiikkatradenomin osaamisalueita liike- ja hallintojuridiikassa ovat:

 • esineoikeus
 • finanssioikeus
 • kauppaoikeus
 • perhe- ja jäämistöoikeus
 • työoikeus.

Yritysjuridiikan tradenomina työskentelet veroasiantuntijana, pankki- ja sijoitusneuvojana, vakuutusalalla, sopimusasiantuntijana ja muissa yritystoiminnan asiantuntija- ja esimiestehtävissä sekä julkishallinnon tehtävissä.

Tutustu tarkemmin opintojen rakenteeseen: Juridiikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt tehdään pääsääntöisesti yrityksille tai julkishallintoon.

Kansainvälistyminen

Hyvä kielitaito ja erilaisten kulttuurien tuntemus vahvistavat tradenomien ammatillista pätevyyttä, ja osa opintojaksoista toteutetaan englanninkielisinä.

Useat opiskelijat lähtevät opintojensa aikana vaihto-opiskelijoiksi yhteistyökorkeakouluihimme ja/tai suorittavat osan ammatillisesta harjoittelustaan ulkomailla.

Lisätietoa opetuskielestä

Opetuskieli on yleensä suomi. Osa opintojaksoista saatetaan toteuttaa englannin kielellä.

Uramahdollisuudet

Tradenomina olet elinkeinoelämän ammattilainen, joka menestyy sekä yritysten että julkishallinnon palveluksessa. Hallitset yrityksen perustamisen ja saat valmiudet toimia myös yrittäjänä.

Opiskelijoita valmennetaan yhteistyökykyisiksi, vastuuntuntoisiksi, joustaviksi ja itsenäisesti työskenteleviksi liiketoiminnan osaajiksi.

Suuntautumisvaihtoehdosta riippumatta hallitset perusasiat yritystoiminnasta, laskentatoimesta, juridiikasta, markkinoinnista ja tietojenkäsittelystä.

Opinnoissasi keskeisessä asemassa ovat myös kieli- ja viestintäopinnot.

Tehtävänimikkeitä

 • Pankkitoimihenkilö
 • Laskuttaja
 • Tuotepäällikkö/avainasiakaspäällikkö
 • Hallintosuunnittelija
 • Sijoitusneuvoja
 • Toimistotyöntekijä
 • Markkinointisuunnittelija
 • Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
 • Vientisihteeri
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Myyntipäällikkö
 • Markkinointiassistentti
 • Myyntineuvottelija
 • Talousuunnittelija
 • Controller
 • Asiakaspalveluassistentti
 • Yhteyssihteeru/yhteyspäällikkö
 • Ostaja
 • Projektipäällikkö
 • Yrittäjä

Pätevyys

Tradenomi (AMK). Tradenomin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.

Tutkimuksen painopisteet

Saimaan ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) lähtökohta on luoda uusia ja taloudellisesti kannattavia ratkaisuja sekä arkielämään että liiketoimintaan.

Korkeakoulussamme on kolme painoalaa, jotka perustuvat sidosryhmiemme tarpeisiin, omiin vahvuuksiimme sekä toimintaympäristön luomiin mahdollisuuksiin. Painoalamme ovat innovaatioista liiketoimintaa, PK-yritysten kasvu ja kansainvälistäminen sekä asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tradenomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös yliopistojen maisteriohjelmiin.

Lue lisää

Hae Opintopolussa

Millaista on opiskella meillä? Opiskelijat kertovat