Opiskelijavalinta

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2B
Koulumenestys 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:

Liiketalouden koulutus:
Valintatapa 1: 30 % aloituspaikoista
Valintatapa 2: 70% aloituspaikoista

Liiketalouden digitradenomikoulutus
Valintatapa 1: 100 aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys

Valintatapa 2, vaihtoehto 2B
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus  

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli

20

19

17

12

10

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)

20 (19)

19 (18)

17 (16)

12 (11)

10 (9)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)        

20

19

17

12

10

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarvittavat tiedot valintakokeeseen osallistumista varten ilmoitetaan tällä sivulla toukokuussa.

Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä).

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 9.6.2017 klo 12.00. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ja Turun ammattikorkeakoulut
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myynnin ja markkinoinnin koulutus, Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
g. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kymenlaakson ja Turun ammattikorkeakoulut
i. Johdon assistenttityön ja kielten koulutus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
j. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu