Valintaperusteet ja valintakokeet

Liiketalouden koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Hakijat valitaan kahdella eri tavalla

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2B
Koulumenestys 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 30 % aloituspaikoista
Valintatapa 2: 70% aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 2 (koulumenestys ja valintakoe) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe).

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkastanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestys

Valintatapa 2, Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 2B
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Yo-tutkintotodistus  

L/E

M

C

B

A

Äidinkieli *

20

19

17

12

10

Paras kieli (vieraat kielet ja toinen kotimainen) pitkä (lyhyt/keskipitkä)

20 (19)

19 (18)

17 (16)

12 (11)

10 (9)

Matematiikka (lyhyt tai pitkä) tai paras reaaliaineiden kokeista (ennen v. 2006 kirjoittaneilla reaali)        

20

19

17

12

10

 * IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään toukokuussa 2018. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintaryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos hakija ei osallistu johonkin valintakokeen osaan.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Liiketalouden koulutuksen valtakunnallinen valintakoe järjestetään kevään yhteishaussa perjantaina 8.6.2018 klo 12.00. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla 20.4. - 8.6.2018. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valtakunnallisessa liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma tai haastattelu (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) sekä loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15. p). Valintakoe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa järjestelyineen kolme tuntia. Mikäli kokeeseen sisältyy haastattelu, kokeeseen on varattava koko päivä.

Liiketalouden valintakoeryhmään kuuluvat seuraavat koulutukset ja niissä käytetään samaa valintakoetta:

a. Liiketalouden koulutus
b. Kansainvälisen kaupan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
c. Palveluliiketoiminnan koulutus, Lahden ammattikorkeakoulu
d. Myyntityön koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
e. Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
f. Myyntityö ja liiketoiminnan logistiikka koulutus, Turun ammattikorkeakoulu
g. Tiimiakatemia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
h. Liiketoiminnan logistiikan koulutus Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu
i. Wellness-liiketoiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu

 

Opiskelijavalinta ENGLANNINkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta tehdään valintatapa 1 mukaisesti (valintakokeesta saadun pistemäärän perusteella.)

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 70 pistettä

Valintakoe

Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat koulutukset hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen. Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osiin. Valintakoe hylätään, jos jokin osa jää tekemättä.

Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä (maks. 40 pistettä) Mikäli jokin koulutus poikkeaa tästä, se on mainittu alla ko. koulutuksen kohdalla. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

International Business ja Business Management -koulutusten valtakunnallinen valintakoe on kevään yhteishaussa ke 11.4.2018. Kokeeseen liittyvä ennakkoaineisto on saatavilla jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla hakuajan alkaessa 2018.

Valintakoe koostuu seuraavista osista (min./maks.) pisteet: essee (3 p./10 p.), monivalintakysymykset (2 p./6 p.), matemaattis-loogista ajattelua mittaava osa (2 p./8 p.) ja haastattelu (3 p./16 p.). Essee ja haastattelu muodostavat valintakokeessa integroidun, hakijan englannin kielen taitoa mittaavan osan. Hakijan tulee saada kummastakin osiosta vähintään 3 p. Englannin kielen taitoa mittaava osa merkitään järjestelmään arviolla hyväksytty/hylätty.

Kokeessa mitataan opiskeluvalmiuksia ja tiimissä toimimista, suullista ja kirjallista ilmaisukykyä sekä matemaattis-loogista päättelykykyä. Tarkemmat tiedot löytyvät opintopolku.fi-verkkosivuilta. International Business -koulutukset tekevät keskenään valintakoeyhteistyötä.