Opiskelijavalinnassa noudatetaan ammattikorkeakoulun päättämiä valintaperusteita ja sitä hakutoivejärjestystä, jonka hakija on merkinnyt hakemukseensa. Hakutoiveita ja niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos tulet valituksi johonkin hakutoiveeseesi, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

Valinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Kaikissa Saimaan ammattikorkeakoulun koulutuksissa järjestetään valintakoe. Saimaan ammattikorkeakoulun koulutusalakohtaiset valintaperusteet ja valintakokeiden ajankohdat löydät tältä sivustolta kyseisen koulutusalan kohdalta.  

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Jos kahden hakijan pistemäärä on sama, hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

Valintatapa 1 (valintakoe)
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 2 (valintakoe ja koulumenestys)
1. valintakoepisteet
2. koulumenestyspisteet
3. hakutoivejärjestys
4. ylitäyttö

Valintatapa 3 (todistusvalinta)
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Valintatapa 4 (valintakoe ja työkokemus)
1.  valintakoepisteet
2.  työkokemuspisteet
3. hakutoivejärjestys
4. ylitäyttö

Valintatapa 5 (SAT-testi)
1. SAT pisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

EB-, IB- ja Reifeprüfung-tutkintojen muuntokaava

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat seuraavan muuntotaulukon mukaisesti:

EB-tutkintoIB-tutkintoReifeprüfung-tutkintoSuomalainen ylioppilastutkinto
Matematiikka Muu aine-kohtainen koe      
9,50–10,00 9,00–10,00 7 (Excellent) 13–15 pistettä Laudatur
8,50–9,45 8,00–8,95 6 (Very good) 10–12 pistettä Eximia cum laude approbatur
7,00–8,45 7,00–7,95 5 (Good) 8–9 pistettä Magna cum laude approbatur
6,00–6,95 6,00–6,95 4 (Satisfactory) 7 pistettä Cum laude approbatur
5,00–5,95 5,00–5,95 3 (Mediocre) 5–6 pistettä Lubenter approbatur
4,00–4,95 4,00–4,95 2 (Poor) 4 pistettä Approbatur

IB- EB- ja RP-tutkintojen aineiden rinnastus suomalaisen ylioppilastutkinnon aineisiin

IB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

 IB- tutkinto  YO
 RYHMÄ 1: opiskelijan äidinkieli  
 A-kieli – Oppilaan paras kieli, yleensä äidinkieli  Äidinkieli
 RYHMÄ 2: vieraat kielet  
 Taso B 2. kotimainen kieli, pitkä
  Vieras kieli, pitkä
  Vieras kieli, lyhyt
RYHMÄT 3 ja 4: Reaaliaineet  
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
RYHMÄ 5: matematiikka  
Matematiikka High level & Standard level Pitkä matematiikka
Mathematical studies Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

EB-tutkinnon aineiden rinnastus ylioppilastutkinnon aineisiin

EB- tutkinto  YO
1. kieli (L1)  Äidinkieli
2. kieli (L2)  2. kotimainen kieli, pitkä
3. kieli (L3)  Vieras kieli, pitkä
4. kieli (L4) Vieras kieli, lyhyt
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
Matematiikka
Standard level (5 tuntia)
Pitkä matematiikka
Matematiikka
Elementary level (3 tuntia)
Lyhyt matematiikka

* Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.

RP-tutkinnon eri aineiden rinnastus yo-tutkintoon sekä niiden pisteytys

Reifeprüfung -tutkinnosta saatavat pisteet muunnetaan yo-arvosanoja vastaaviksi jakamalla pisteet kohdasta "Prüfungsergebnis in vierfacher Wertung" neljällä (esim. 48/4 = 12 = E) tai kohdasta "Prüfungsergebnis in dreifacher Wertung" kolmella (esim 27/3 = 9 = M).

RP-tutkinto) YO
Muttersprachliches Niveau Äidinkieli
Toinen kieli Äidinkieli
A-kieli Vieras kieli, pitkä
B1-, B2- ja B3 -kieli Vieras kieli, lyhyt
Muu aine Reaaliaineet
*Biologia *Biologia
*Fysiikka *Fysiikka
*Kemia *Kemia
Matematiikka, pitkä Pitkä matematiikka
Matematiikka Lyhyt matematiikka

  * Käytössä vain tekniikan alalla. Muilla aloilla nämä sisältyvät reaaliaineisiin.