Saimaan amk:n valintakokeet

Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeet

Ensihoitajakoulutus

Valintakoe koostuu haastattelusta, anatomian ja fysiologian kirjallisesta kokeesta, fyysisen kunnon arvioinnista sekä englannin kielikokeesta. Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksyttävästi, jotta hän voi tulla valituksi.

Hakijan fyysinen kunto arvioidaan testeillä, jotka mittaavat lihaskuntoa, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä raajojen koordinaatiota eri tilanteissa. Koetta varten hakija tarvitsee sisäliikuntaan sopivat vaatteet ja kengät sekä henkilökohtaiset hygieniatarvikkeet. Katso lisätiedot kuntotestistä täältä.

Valintakoekirja: Leppäluoto J. ym: Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. WSOY 2008 (tai uudempi painos). Sivut 143–183, 197–221, 391–403 ja 409–422. Myös muut anatomian ja fysiologian oppikirjat käyvät, kun niistä lukee valintakokeeseen alueet: hengitys, sydän, verenkierto, keskushermosto sekä autonominen hermosto.

Valintakoe järjestetään 5.-6.6.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutus ei kuulu sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyöhön. Saimaan ammattikorkeakoulun ensihoitajakoulutus järjestää oman valintakokeen, eikä hyväksy muissa ammattikorkeakoulussa tai muissa koulutuksissa suoritettua valintakoetta.

Fysioterapeuttikoulutus

Valintakoe koostuu haastattelusta, liikuntakokeesta sekä anatomian ja fysiologian kirjallisesta kokeesta. Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti, jotta hän voi tulla valituksi.

Valintakoekirja: Nienstedt W., Hänninen O., Arstila A. & Björkqvist S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18. tai uudempi painos. WSOY. Pääsykokeeseen tulevat aihealueet ja kappaleet ovat: 1. Johdanto (sivut 17-24 painoksessa 18.), 2. Solu (s. 25-51), 3. Kudokset (s. 53-88), 5. Tuki- ja liikuntaelimet (s. 105-162), 7. Verenkierto (s. 185-227) ja 8. Hengitys (s. 259-289). (HUOM. sivunumerot saatavat vaihdella muutamalla sivulla painosten välillä).

Valintakoe järjestetään 1.-2.6.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Sairaanhoitajakoulutus

Valintakoe on kirjallinen koe. Valintakokeessa arvioidaan alalle soveltuvuutta. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä.

Valintakoe järjestetään 23.5.2017.

Terveydenhoitajakoulutus

Valintakoe koostuu opettajien ja työelämää edustavien henkilöiden tekemistä haastatteluista, ryhmätilanteesta sekä anatomian ja fysiologian kirjallisesta tentistä. Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti, jotta hän voi tulla vali­tuksi.

Valintakoekirja: Leppäluoto J. ym: Anatomia ja fysiologia - rakenteesta toimintaan. WSOY 2008. Tentittävät osuudet ovat hengitys (sivut 143–183), sekä sydän ja verenkierto (197–221). Myös muut anatomian ja fysiologian oppikirjat käyvät.

Valintakoe järjestetään 8.6.2017.

Sosionomikoulutus

Valintakoe koostuu opettajien haastattelusta, ryhmätilanteesta ja aineistokokeesta (materiaali annetaan valintakokeessa). Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti, jotta hän voi tulla valituksi.

Valintakoe järjestetään 1. - 2.6.2017. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Valintakoeyhteistyö

Listan valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista ja hakukohteista löydät täältä.