Saimaan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan valintakokeet

Kaikki hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen esivalintakokeeseen 24.4.2019 ilman erillistä kutsua. Lisätietoja esivalintakokeesta löydät täältä. Varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen pisteiden perusteella.

Ensihoitajakoulutus

Valintakokeessa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 28.5.2019.

Fysioterapeuttikoulutus

Valintakoe koostuu haastattelusta, liikuntakokeesta sekä anatomian ja fysiologian kirjallisesta kokeesta. Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti, jotta hän voi tulla valituksi.

Valintakoekirja: Nienstedt W., Hänninen O., Arstila A. & Björkqvist S-E. Ihmisen fysiologia ja anatomia. 18. tai uudempi painos. WSOY. Pääsykokeeseen tulevat aihealueet ja kappaleet ovat: 1. Johdanto (sivut 17-24 painoksessa 18.), 2. Solu (s. 25-51), 3. Kudokset (s. 53-88), 5. Tuki- ja liikuntaelimet (s. 105-162), 7. Verenkierto (s. 185-227) ja 8. Hengitys (s. 259-289). (HUOM. sivunumerot saatavat vaihdella muutamalla sivulla painosten välillä).

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 4.-.5.6.2019. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Sairaanhoitajakoulutus

Valintakokeessa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 28.5.2019.

Sosionomikoulutus

Valintakoe koostuu opettajien haastattelusta, ryhmätilanteesta ja aineistokokeesta (materiaali annetaan valintakokeessa). Hakijan on suoritettava valintakokeen kaikki osiot hyväksytysti, jotta hän voi tulla valituksi.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 4. - 5.6.2019. Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Terveydenhoitajakoulutus

Valintakokeessa painotetaan hakijan soveltuvuutta alalle arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimisvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

Valintakoe on sähköinen. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä, maksimipistemäärä on 70 pistettä. Valintakokeeseen ei ole ennakkomateriaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

Valintakoe järjestetään 28.5.2019.

Degree Programme in Nursing (Bachelor of Health Care)

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Valintakoe järjestetään 9.4.2019.

 

Valintakoeyhteistyö

Listan valintakoeyhteystyötä tekevistä ammattikorkeakouluista (suomenkielinen koulutus) löydät täältä: Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö, kevään 2019 yhteishaku.