Konetekniikan koulutus

Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)

Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Koneinsinöörinä sinulla on valmius toimia luovan suunnittelun ja tuotekehityksen ammattilaisena. Olet perehtynyt valmistustekniikkaan ja tuotantoprosesseihin ja pystyt toimimaan tuotannon, prosessien johtamisen, myynnin ja teollisuuden palvelujen asiantuntijana.

Saimaan ammattikorkeakoulustsa valmistuneilla koneinsinööreillä on vahva tekninen perusosaaminen, josta on hyötyä useissa eri ammateissa ja tehtävissä.

Koulutuksen sisältö

 

Opinnot sisältävät teknisen perusosaamisen, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämisen ja soveltavan oppimisen ja projektityöskentelyn kokonaisuuksia. Opiskelet myös viestintää ja vuorovaikutustaitoja ja opit työskentelemään monialaisissa ja monikulttuurisissa työyhteisöissä.

Konetekniikan koulutuksemme on on saanut kansainvälisesti hyväksytyn tekniikan alan akkreditoinnin ja koulutukselle on myönnetty EUR-ACE -laatuleima. Laatuleima osoittaa, että koulutus täyttää eurooppalaisen insinöörikoulutuksen laatuvaatimukset.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Konetekniikan opiskelijoilla on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: kone- ja tuotesuunnittelu sekä tuotantotekniikka ja kunnossapito. Suuntautumisvaihtoehdon voit valita toisen vuoden keväällä.

Opintojen rakenne

Konetekniikan opetussuunnitelman rakennekuva (pdf)

- perusopinnot 123 op

- ammattiopinnot 44 op

- suuntautumisvaihtoehdon opinnot 20 op

- vapaasti valittavat opinnot 8 op

- työharjoittelu 30 op

- opinnäytetyö 15 op

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Opinnäytetyön aihe valikoituu pitkälti opiskelijan oman mielenkiinnon ja motivaation mukaan. Yleensä opinnäytetyö tehdään ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyötä tekeviin yrityksiin.

Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Tehtävänimikkeitä

  • koneinsinööri
  • automaatioinsinööri
  • tuotantopäällikkö
  • suunnitteluinsinööri
  • työnjohtaja
  • tarkastusinsinööri
  • huolto- ja neuvontainsinööri
  • kunnossapitoinsinööri
  • myynti-insinööri

Kansainvälistyminen

Opiskelijoita kannustetaan ja tuetaan opiskelijavaihtoon opintojen loppupuolella. Vaihtokohde on helppo löytää ulkomaalaisista yhteistyöyliopistoista. Koko lukuvuoden pituisella opiskelijavaihdolla sinun on mahdollista suorittaa kaksoistutkinto, jolloin valmistut koneinsinööriksi samanaikaisesti Saimaan ammattikorkeakoulusta ja vaihtokohteesta.

Lisätietoa opetuskielestä

Halutessasi voit suorittaa osan opinnoista myös englannin kielellä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ammattikorkeakoulusta valmistuttuasi voit jatkaa opintojasi diplomi-insinööriksi . Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto sijaitsevat samalla kampuksella. Näin sinun on mahdollista konetekniikan insinööriksi valmistuttuasi jatkaa opintojasi DI-tutkintoon jo valmiiksi tutussa ympäristössä.