Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Lappeenranta

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus on 4 vuotta eli 240 opintopistettä.

Tavoite

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa, uudistamisessa ja ylläpitämisessä.

Koulutuksesta valmistut insinööriksi talonrakennusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Valmistuneena rakennusinsinöörinä ymmärrät rakennustekniikan perusasiat ja osaat johtaa ja huolehtia taloudesta. Osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, olet neuvottelu- ja yhteistyökykyinen ja pystyt viestimään sekä kirjallisesti että suullisesti. Sinulla on tietotekniset valmiudet ja pystyt toimimaan nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Koulutuksen sisältö

Opinnot sisältävät teknistä perusosaamista, luonnontieteellisten ilmiöiden ymmärtämistä sekä rakennusalan teoriaa ja käytäntöä.

Opinnoissa painotetaan myös viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, monialaisen ja monikulttuurisen työyhteisön ymmärtämistä sekä rakennusalan vaatimaa digitaalista osaamista.

Suuntautumisvaihtoehdon valinta

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri suuntautuu joko talonrakennustekniikkaan tai yhdyskuntarakentamiseen. Talonrakennustekniikassa opiskellaan talonrakentamista ja rakennesuunnittelua. Yhdyskuntarakentamisessa perehdytään liikenneväyliin, vesihuoltoverkkoihin sekä maa-, ympäristö- ja kalliorakentamiseen. Koulutus antaa vahvat suunnittelu- ja projektinhallintataidot alan asiantuntija- ja johtotehtäviin.

Opintojen rakenne

Opintojen alkuvaiheessa keskitytään rakentamisen peruskäsitteisiin ja -taitoihin. Opiskelun edetessä paneudut rakennettuun ympäristöön kokonaisuutena. Sen jälkeen valitset, haluatko painottaa opinnoissasi talonrakentamista vai yhdyskuntatekniikkaa. Suuntautumisvalinta tehdään toisen opiskeluvuoden aikana. Suuntautumisvalinnan tehtyäsi opiskelusi painottuu ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on suunnittelu- tai tutkimustyön luonteinen opintokokonaisuus, jonka tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä. Opinnäytetyön laajuus on 15 opintopistettä.

Laadit opinnäytetyösi aiheesta, jonka sovit yhdessä opettajasi kanssa. 

Tehtävänimikkeitä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ymmärtävät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitsevat hyvin jonkin sen luomiseen ja ylläpitämiseen tai liiketoimintaan liittyvistä osa-alueista. He työskentelevät esimerkiksi suunnittelijoina, rakennuttajina, projekti-, työmaa- tai tuotantopäälliköinä sekä myynti-insinööreinä.