Valintaperusteet ja valintakokeet

Opiskelijavalinta

Opiskelijavalinta suoritetaan hakukohteittain joko pelkästään valintakokeen perusteella tai koulumenestyksen ja valintakokeen perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (koskee vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Vaihtoehto 2B
Koulumenestys 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
Valintakoe 40 pistettä
Yhteensä 100 pistettä

Valintakokeiden alin hyväksytty pistemäärän on 10. Kaikille hakijoille, mikäli on mahdollista, lasketaan valintapisteet molemmilla kyseisen koulutuksen valinnoissa käytössä olevilla tavoilla ja valinta suoritetaan tältä pohjalta.

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 70% aloituspaikoista
Valintatapa 2: 30% aloituspaikoista

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 2, Vaihtoehto 2B
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia).

 

Yo-tutkintotodistus   L/E M C B A
Äidinkieli                                 15 12 9 6 3
Paras pitkänä kirjoitettu kieli   15 12 9 6 3
Matematiikka, pitkä * 15 12 9 7 5
Matematiikka, lyhyt * 10 8 6 4 2
Fysiikan reaalikoe ** 15 12 9 6 3
Kemian reaalikoe ** 15 12 9 6 3
Biologian reaalikoe ** 15 12 9 6 3

* = enintään toinen
** = enintään yksi

Valintakoe

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Sinun tulee osallistua valintakokeeseen siinä ammattikorkeakoulussa, jonka tekniikan ja liikenteen alan hakukohde sinulla on ylimpänä hakutoiveena ja hakukohde on mukana valintakoeyhteistyössä

Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä valintakoekutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Saimaan ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusten päivätoteutukset ovat mukana ammattikorkeakoulujen tekniikan valintakoeyhteistyössä. Valintakokeen tulos hyväksytään sellaisenaan kaikkiin valintakoeyhteistyössä mukana oleviin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen sekä merenkulkualan insinöörin suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiin.

Kevään 2017 suomen- ja ruotsinkielisen tekniikan alan valtakunnalliseen valintakokeeseen tulee ennakkoaineisto, joka on luettavissa verkossa 2 viikkoa ennen koetta 18.5.– 1.6.2017 välisenä aikana.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Kevään 2017 valintakoe järjestetään torstaina 1.6.2017