Tekniikan koulutusten (päivätoteutukset) pohjakoulutusvaatimus:

Yleinen amk-hakukelpoisuus.

 

OPISKELIJAVALINTA

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta englanninkieliseen koulutukseen

 

Opiskelijavalinta suomenkieliseen koulutukseen

Opiskelijavalinta suoritetaan hakukohteittain joko pelkästään valintakokeen perusteella tai pelkän koulumenestyksen perusteella.

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 3B:  TODISTUSVALINTA (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevia)
Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B
Koulumenestys 60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)

Tasapistesääntö:
1. koulumenestyspisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1: 70% aloituspaikoista
Valintatapa 3B: 30% aloituspaikoista

Valintatapajonoista täytetään ensin valintatapa 3 (koulumenestys) ja sitten valintatapa 1 (valintakoe). 

Valinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja.

Koulumenestyksen pisteytys

Valintatapa 3B 
Koulumenestyspisteet muodostuvat ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Ylioppilastutkintotodistuksen arvosanat saadaan 1990 ja sen jälkeen valmistuneilta hakijarekisteriin suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta.

Koulumenestyspisteet lasketaan ylioppilastutkintotodistuksen yksittäisistä aineista (äidinkieli, paras pitkänä kirjoitettu kieli, matematiikka sekä paras reaalikoe seuraavista: fysiikka, kemia ja biologia).

Ylioppilastutkintotodistuksen pisteytys 3B

Yo-tutkintotodistus L/E M C B A
Äidinkieli                               * 15 12 9 6 3
Paras pitkänä kirjoitettu kieli 15 12 9 6 3
Matematiikka, pitkä ** 15 12 9 7 5
Matematiikka, lyhyt ** 10 8 6 4 2
Fysiikan reaalikoe *** 15 12 9 6 3
Kemian reaalikoe *** 15 12 9 6 3
Biologian reaalikoe *** 15 12 9 6 3

* Äidinkielenä huomioidaan suomi, ruotsi, saame, suomi toisena kielenä ja ruotsi toisena kielenä. IB- tutkinnossa äidinkieltä vastaa A1-kieli, EB- ja RP-tutkinnoissa äidinkieltä vastaava kieli.
** = enintään toinen
*** = enintään yksi

Valintakoe

Valintakokeisiin osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat ilman erillistä kutsua. Tarkemmat tiedot valintakokeeseen osallistumisesta julkaistaan tällä sivulla viimeistään toukokuussa 2019. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan hakukohteessa. Näin menetellessään hakija saa koetuloksen kaikkiin insinööri- ja laboratorioanalyytikkokoulutuksen, rakennusmestarikoulutuksen, rakennusarkkitehtikoulutuksen suuntautumisvaihtoehdon hakutoiveisiinsa.

Valintakoe on 2-3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan motivaatiota, loogista ajattelua ja ongelmaratkaisukykyä sekä luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden perustietämystä.Kokeeseen osallistuva voi valita joko suomenkieliset tai ruotsinkieliset tehtävät. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Ennakkomateriaali julkaistaan netissä ke 15.5.2019 - ke 29.5.2019

Tekniikan koulutuksen valtakunnallisen valintakoe järjestetään kevään 2019 yhteishaussa keskiviikkona 29.5.2019 klo 10.00. Ilmoittautuminen alkaa klo 9.00 Saimaan ammattikorkeakoulun aulassa, Yliopistonkatu 36, 53850 Lappeenranta.

 

Opiskelijavalinta ENGLANNINkieliseen koulutukseen

Mechanical Engineering and Production Technology -koulutus on mukana sekä 1. hakuajassa 9.1. - 23.1.2019 että 2. hakuajassa 20.3. - 3.4.2019.

Opiskelijat voidaan valita kahdella eri tavalla:

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE
Valintakoe 40 pistettä

Tasapistesääntö:
1. valintakoepisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

VALINTATAPA 5: SAT -testi
Osiot:

Evidence Based Reading and Writing
     Reading Test 500
     Writing and Language Test 500
Math 500

Virallinen SAT -raportti tulee tilata suoraan testin järjestäjältä. Ainoastaan uusimuotoinen SAT - testi (maaliskuun 2016 jälkeen suoritettu) hyväksytään.
Saimaan amk:n SAT -koodi on 7191.

Tasapistesääntö:
1. SAT-pisteet
2. hakutoivejärjestys
3. ylitäyttö

Aloituspaikat jaetaan seuraavasti:
Valintatapa 1 (valintakoe):
75% aloituspaikoista Aloituspaikosta jaetaan 25% suomalaisella tutkinnolla hakeville ja 75% ulkomaisella tutkinnolla hakeville.
Valintatapa 5 (SAT-valinta): 25% aloituspaikoista

 

Valintakoe

Opiskelijavalinta suoritetaan käyttäen tekniikan valtakunnallista vieraskielistä valintakoetta. Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Valintakoe tehdään valintaryhmän ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa, eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa.

Valintakoe on 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Siinä mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle sekä englannin kielen taitoa. Kielikoe on pakollinen kaikille ja se arvioidaan hyväksytty/hylätty. Vain hyväksytyn kielikokeen suorittanut hakija voi tulla valituksi. Koe on yhteinen pohjakoulutuksesta riippumatta. Laskimen käyttö valintakokeessa on kielletty. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä maksimiarvosta 40 pistettä.

Kevään 2019 valintakoe järjestetään 15.4.2019.