Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa.

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemus tulee jättää 20.4.2017 klo 15.00 mennessä kaikkien niiden ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, joihin hakija hakee.